MATERIAŁY BIODFGRADOWALNE WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE OPAKOWANIOWYM

Autorzy: MARIOLA BODZEK, GRAŻYNA RYMARZ, JANUSZ DZWONKOWSKI
Tytuł: MATERIAŁY BIODFGRADOWALNE WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE OPAKOWANIOWYM

Streszczenie:

W przemyśle opakowaniowym istotną rolę odgrywa powlekanie papieru tworzywami sztucznymi w celu lepszego zabezpieczenia materiału opakowaniowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż bazę do wytworzenia papieru stanowi celuloza jako surowiec odnawialny, istotne staje się zastępowanie tradycyjnych tworzyw sztucznych polimerami ulegającymi recyklingowi organicznemu. Z uwagi na środowisko naturalne ważnym zagadnieniem jest produkcja opakowań z materiałów biodegradowalnyeh, dzięki czemu zmniejsza się ilość odpadów na wysypiskach śmieci.

Opublikowano: XI Profesorskie Warsztaty Naukowe, PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH, Zeszyty Naukowe Nr 246, Chemia i Technologia Chemiczna, 2006, 11, 13

MATERIAŁY BIODFGRADOWALNE WYKORZYSTYWANE W PRZEMYŚLE OPAKOWANIOWYM