dr Katarzyna Janczak – Asystent

KJ Oli

 

KJ OliDr Katarzyna Janczak jest pracownikiem Laboratorium Badawczego Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych IIMPiB w Toruniu. Zajmuje się analizami mikrobiologicznymi materiałów polimerowych, badaniem właściwości antybakteryjnych oraz biodegradacji. Naukowo interesuje się biodegradacją materiałów polimerowych pod wpływem mikroorganizmów pochodzących z terenów zdegradowanych antropogenicznie oraz mikroorganizmami wspomagającymi wzrost roślin energetycznych na terenach zdegradowanych przez odpady z materiałów polimerowych.


Publikacje:

1. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Trejgell A., Mierek-Adamska A.: Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops (2010), Tom XXI, 85-97.
2. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Goc A.: Selekcja bakterii ryzosferowych usprawniających procesy fitoremediacji gleb zawierających związki metali ciężkich. Ochrona Środowiska (2011), 33(2), 53-58.
3. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Janczak K., Żurańska M.: Zastosowanie zmodyfikowanych bakterii glebowych do poprawy skuteczności fitoremediacji środowiska zanieczyszczonego jonami metali śladowych. Ochrona Środowiska (2014), 36(1), 21-26.
4. Stasiek A., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K.: Spienianie polilaktydu. Przemysł Chemiczny (2014), 93(1), 117-119.
5. Stasiek A., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K.: Spienianie polilaktydu modyfikowanego. Przemysł Chemiczny (2014), 93(2), 217-219.
6. Janczak K, Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Raszkowska-Kaczor A.: Poszukiwanie grzybów zdolnych do wzrostu na tworzywach polimerowych. Przemysł Chemiczny (2014), 93(7), 1206-1209.
• Janczak K., Dąbrowska G., Znajewska Z., Hrynkiewicz K.: Wpływ szczepienia bakteryjnego na wzrost Miskanta i liczebność bakterii i grzybów w glebie zawierającej polimery. Cz. I. Polimery biodegradowalne. Przemysł Chemiczny (2014), 93(12), 2218-2221, DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.2218.
7. Janczak K., Dąbrowska G., Znajewska Z., Hrynkiewicz K.: Wpływ szczepienia bakteryjnego na wzrost Miskanta i liczebność bakterii i grzybów w glebie zawierającej polimery. Cz. II. Polimery niebiodegradowalne. Przemysł Chemiczny (2014), 93(12), 2222-2225, DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.2222.
8. Malinowski R., Janczak K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Żuk T.: Influence of Glass microspheres on selected properties of polylactide composites. Composites Part B: Engineering (2015), 76, 13-19.
9. Raszkowska-Kaczor A., Stasiek A., Janczak K., Olewnik-Kruszkowska E.: Chemically crosslinked polyethylene foams of limited flammability. Polimery (2015), 60(4), 283-285.
10. Malinowski R., Rytlewski P., Janczak K., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Stepczyńska M., Żuk T.: Studies on functional properties of PCL films modified by electron radiation and TAIC additive, Polymer Testing (2015), DOI: 10.1016/j.polymertesting.2015.10.007.

11. Malinowski R., Bajer K., Moraczewski K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K., Żuk T.: Influence of Specific Processing Conditions and Aliphatic-Aromatic Co-Polyester on Polylactide Properties, Chemical Engineering Communications (2016), DOI: 10.1080/00986445.2015.1134517.
12. Ilnicka A., Walczyk M., Łukaszewicz J.P., Janczak K., Malinowski R., Antimicrobial carbon materials incorporating copper nano-crystallites and their PLA composites, Journal of Applied Polymer Science (2016), DOI: 10.1002/app.43429.


Kontakt:
 
tel. 56 650-00-44 w. 167
e-mail: katarzyna.janczak@impib.lukasiewicz.gov.pl
 
dr Katarzyna Janczak – Asystent