Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Młodszy specjalistakonstruktor w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Kinga Umańska zamieszkała w Lubiczu.

Uzasadnienie: Pani Kinga Umańska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Młodszy specjalista (pion badawczy)