Modernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu IMPiB w Gliwicach oraz wykonanie zjazdu z drogi publicznej