Nie ustajemy w walce z wirusem SARS-CoV-2

Nie ustajemy w walce z wirusem SARS-CoV-2

Dnia 19 maja 2020 r. nastąpiło oficjalne przekazanie kolejnej partii przyłbic ochronnych wyprodukowanych we współpracy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, General Electric (reprezentowanym przez inżynierów Engineering Design Center w Warszawie) oraz Semicon Sp. z o.o. Efektem wspaniałej współpracy powyższych jednostek jest przekazanie łącznie blisko 2500 sztuk przyłbic ochronnych do odpowiednich placówek oraz urzędów. Część z nich zostało przekazanych następującym placówkom:

 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
 3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”
 4. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
 5. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Córek Matki Boskiej Bolesnej „Serafitki”

Pozostałe przekazano do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia oraz magazynu centralnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W dalszej kolejności urzędy te przekażą przyłbice ochronne do odpowiednich jednostek, w tym m.in.:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
 2. Kujawski – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu.
 4. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.
 5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy.
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku.
 7. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu.
 8. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Na stronie https://www.torun.pl/pl/koronawirus/darczyncy znajduje się lista darczyńców wspomagających miasto Toruń i placówki miejskie w walce z epidemią koronawirusa.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Działania te realizowane są pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa.

Już dziś na różnym etapie zaawansowania znajduje się kilkanaście projektów naukowo-badawczych i inżynierskich. Więcej o zaangażowaniu naukowców trzeciej pod względem wielkości Sieci Badawczej w Europie w walkę z koronawirusem w Polsce można przeczytać pod linkiem: https://lukasiewicz.gov.pl/media/informacje-prasowe/tarcza-naukowa.

Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.

 

Nie ustajemy w walce z wirusem SARS-CoV-2