Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Toruń, dn. 27.11.2013r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na całodobowy wybór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno-biurowych

 

Postępowanie nr 1/NG/03/2013/I, nr ogłoszenia 231769-2013

 

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowe

„JAREXS” Sp. z o.o.

ul. Okólna 1A

59-220 Legnica

 

Wartość oferty brutto: 473 286,00

Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena (cena 100%)

 

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

 

 

1. Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX sp. z o.o.

 

ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz – wartość oferty brutto 729 144,00 zł

 

Oferta otrzymała 65 pkt

 

 

2. FORMACJA S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski

 

ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze – wartość oferty brutto 767 880,00 zł

 

Oferta otrzymała 62 pkt

 

 

3. Biuro Ochrony Przedsiębiorstw MERPOL Sp. z o.o.

 

ul. Dąbrowskiego 164a, 60-594 Poznań – wartość oferty brutto 497 880,00 zł

 

Oferta otrzymała 95 pkt

 

Ponadto w prowadzonym postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

 

 

1. DETEKTOR Sp. z o.o., Aleja Wolności 12, 62-800 Kalisz

 

Wykonawcę wykluczono z udziału w postępowaniu.

 

 

2. „KAROR-BIS” Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski\

 

Wykonawcę wykluczono z udziału w postępowaniu.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty