Oferta szkoleniowa

20160201 kfs

 

Instytut oferuje szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Zakres tematyczny szkoleń ustalany jest indywidualnie w celu jak najlepszego dopasowania oferty szkoleniowej do potrzeb klienta.
Wykłady prowadzą pracownicy naukowi Instytutu posiadający duże doświadczenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 
Podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne, właściwości i zastosowanie
 • Proces wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych metodą wytłaczania
Konstrukcja maszyn i narzędzi do wytłaczania wyrobów z tworzyw
 • Wytłaczarki ślimakowe
 • Rozwiązania jedno- i dwuślimakowych układów uplastyczniających
 • Układy napędowe ślimaków, układy grzejnochłodzące cylindra, układy sterowania
 • Linie technologiczne do wytłaczania
 • Sterowanie procesem wytłaczania
 • Stanowiska aktywowania folii
Problemy praktycznego przetwórstwa PVC
 • Produkcja, odmiany, właściwości PVC, PVC – a składniki receptury
 • Żelowanie PVC
 • Technologie wytłaczania, współwytłaczanie
 • Układy uplastyczniające wytłaczarek, wymagania konstrukcyjne dotyczące ślimaków i głowic do PVC
Zagadnienia procesu wytłaczania folii opakowaniowych
 • Podstawy teoretyczne wytłaczania folii
 • Technologie i urządzenia do wytłaczania folii (wytłaczanie folii z rozdmuchiwaniem oraz folii płaskich)
 • Sterowanie i stabilizacja procesów wytłaczania
 • Optymalizacja struktur folii wielowarstwowych
 • Wady folii i metody ich usuwania
 • Laboratorium – metody oceny właściwości folii
 • Utylizacja i recykling odpadów foliowych
Własności intelektualne i przemysłowe
 • Prawa autorskie i wyłączne
 • Patenty na wynalazki
 • Prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe
 • Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw wyłącznych
 
Kontakt:
dr hab. n. t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu
tel.: 56 650-00-44, w. 142 
e-mail: rafal.malinowski@impib.lukasiewicz.gov.pl
Oferta szkoleniowa