Oferta usługowa

184_s

SEKCJA BADAŃ TECHNOLOGICZNYCH
184_sOpracowujemy nowe technologie wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych do celów użytkowych.

Prowadzimy produkcję wyrobów gotowych, takich jak: profile, pojemniki oraz kształtki, w skali małotonażowej.

Wytwarzamy granulaty kompozytowe i nanokompozytowego na bazie polimerów.

Zajmujemy się doborem odpowiednich surowców gwarantujących najwyższą jakość wyrobów finalnych.

Nasza Sekcja ma na wyposażeniu następujące urządzenia oraz kompletne linie technologiczne:

– linia do wytłaczania profili z wytłaczarką Barmag L/D=45
– linia do współwytłaczania profili powlekanych warstwą litą, z zastosowaniem wytłaczarki jednoślimakowej L/D=32
– linia do wytwarzania kompozytów polimerowych w postaci granulatu, przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej 2T40W z systemem dozowania grawimetrycznego
– linia do wytwarzania foli płaskiej o szerokości do 500 mm
– stanowisko badań procesów wytłaczania profili polimerowych z zastosowaniem wytłaczarki jednoślimakowej Barmag L/D=45
– linia do wytłaczania z rozdmuchem pojemników od 1 do 10 litrów
– stanowisko do mielenia odpadów z tworzyw polimerowych z zastosowaniem młynów UR 250 i UR 16

Kontakt:
tel.(56) 659 84 22 (23)

Oferta usługowa