Usługi technologiczno-doświadczalne

Laboratorium Doświadczalno – Technologiczne Tworzyw
Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w Toruniu

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia prób technologicznych;
 • badań przemysłowych i prac rozwojowych w skali półtechnicznej;
 • produkcji doświadczalnej w obszarze wytłaczania kompozytów polimerowych, folii płaskiej, profili, w tym rur i węży;
 • produkcji doświadczalnej w zakresie recyklingu materiałów tworzywowych.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą niezbędną do przeprowadzania prób technologicznych procesu wytłaczania kompozytów polimerowych:

 • wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna BTSK 20/40D, która umożliwia wytwarzanie kompozytów tworzyw polimerowych poprzez dodatek innych polimerów, napełniaczy proszkowych i środków modyfikujących;
 • linia do wytwarzania folii 3-warstwowej typ 3xW25, z wykorzystaniem której wykonywane są próby i badania wytłaczania folii wielowarstwowej z zastosowaniem różnego typu materiałów polimerowych;
 • stanowisko PlastiCorder Brabender do realizacji prac badawczych w zakresie modyfikacji tworzyw polimerowych i wytwarzania próbek badawczych w postaci różnego rodzaju profili oraz folii płaskiej i rozdmuchiwanej.

Laboratorium Doświadczalno – Technologiczne Elastomerów
Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia prób technologicznych;
 • badań przemysłowych i prac rozwojowych w skali półtechnicznej;
 • produkcji doświadczalnej w obszarze wytwarzania i recyklingu mieszanek, wyrobów i granulatów z gumy.

Dysponujemy niezbędną aparaturą do przeprowadzania prób technologicznych procesu wytwarzania i recyklingu mieszanek, wyrobów i granulatów z gumy:

 • mieszarki zamknięte o pojemności 1,2 l i 12 l oraz walcarki;
 • wysokowydajne wtryskarki o objętości wtrysku do 1000 mm i sile zamykania formy do 320 t;
 • prasy wulkanizacyjne o sile zamykania do 300 t i wymiarach płyt grzejnych 400×400, 600×600 i 800×800 mm;
 • ciągi do wulkanizacji wyrobów wytłaczanych w stopionych solach;
 • parowy kocioł wulkanizacyjny (długość 1,5 m, średnica 60 cm).
 • Grupa Badawcza Farb i Tworzyw
  Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia prób technologicznych;
 • badań przemysłowych i prac rozwojowych w skali półtechnicznej;
 • produkcji doświadczalnej w obszarze wytwarzania farb i lakierów.

Dysponujemy niezbędną aparaturą do przeprowadzania prób technologicznych dla wytwarzania farb i lakierów.