Ogłoszenie o konkursie na badanie sprawozdania finansowego