Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja instalacji elektrycznej w OFiT w Gliwicach