Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1/NG/05/2012/I

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 225462-2012 z dnia 2012-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń

 Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa samochodu osobowego dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

 Termin składania ofert: 2012-07-12

Numer ogłoszenia: 245806 – 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225462 – 2012 data 28.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, fax. 056 6500333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat pokój nr 107..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat pokój

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1/NG/05/2012/I