Ogłoszenie wyników II etapu konkursu na Dyrektora Instytutu IMPiB

Toruń, 4 lipca 2013 r.

KOMISJA KONKURSOWA
powołana do wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora
Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników w Toruniu

 

S P R A W O Z D A N I E

z oceny kandydatów na stanowisko Dyrektora

Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

 

 

W drugim etapie konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu, w dniu 4 lipca 2013 r. Komisja dokonała oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem badawczym, uwzględniając m.in. przedstawione dokumenty, opracowaną i przedstawioną koncepcję rozwoju Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku dokonanej oceny wiedzy i predyspozycji do kierowania instytutem badawczym, poszczególni kandydaci uzyskali następującą punktację (według kolejności alfabetycznej):

  1. Dr Marlena Maślanka     158 pkt,tj. 79,0 % możliwych do uzyskania
  2. Dr nt. Józef Richert      164 pkt, tj. 82,0 % możliwych do uzyskania
  3. Dr inż. Adam Tarniowy 123 pkt, tj. 62,5 % możliwych do uzyskania

 

Komisja Konkursowa podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Gospodarki kandydatury
Pana Józefa Richerta
na stanowisko Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.
Ogłoszenie wyników II etapu konkursu na Dyrektora Instytutu IMPiB