Patenty udzielone

2020 r.  |  2019 r.  |  2018 r.  |  2017 r.  |  2016 r.  |  2015 r.

Urząd Patentowy RP w 2020 r. udzielił na rzecz Łukasiewicz – Instytut IMPiB patenty na wynalazki:
Lp Numer patentu Tytuł Twórcy Decyzja
1 234599 Sposób wytwarzania polietylenowej pianki chemicznie sieciowanej A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, J. Lenża
(data zgłoszenia: 06.05.2016r.)
22.01.2020
2 235140 Sposób wytwarzania folii polietylenowej o właściwościach piezoelektrycznych B. Królikowski, H. Kaczmarek, E. Klimiec
(data zgłoszenia: 04.07.2017r.)
(Współuprawnieni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, oraz Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)
21.02.2020
3 235006 Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw poużytkowych S. Miszewski, S. Skotarczak
(data zgłoszenia: 09.07.2018r.)
11.03.2020
4 235372 Mieszanka na trudnopalny kompozyt elastomerowy oraz sposób jej wytwarzania C. Dębek, A. Wasilewicz
(data zgłoszenia:   23.07.2015r.)
(Współuprawniony: SADEX Sp. z o. o., Rybnik)
11.05.2020
5 235626 Kompozycja powłokowa utwardzana promieniowaniem UV E. Langer, H. Kuczyńska, A. Woźniczka, K. Bortel
(data zgłoszenia: 22.04.2016r.)
02.07.2020
6 235805 Sposób wytwarzania biodegradowalnego nośnika o właściwościach insektycydalnych w stosunku do Alphitobius diaperinus Panzer A. Raszkowska-Kaczor, K. Bajer, K. Janczak, A. Stasiek,
D. Bajer, D. Kaczor
(data zgłoszenia: 12.09.2018r.)
25.08.2020

 

Urząd Patentowy RP w 2019 r. udzielił na rzecz Łukasiewicz – Instytut IMPiB patenty na wynalazki:
Lp Numer patentu Tytuł Twórcy Decyzja
1 233575 Sposób wytwarzania elastycznego biotworzywa spienionego R. Malinowski, K. Janczak, A. Raszkowska-Kaczor, T. Żuk
(data zgłoszenia: 19.04.2017r.)
24.04.2019
2 233079 Mieszanka na bazie surowców odpadowych i wtórnych do otrzymywania gumy twardej oraz jej zastosowanie C. Dębek, U. Ostaszewska
(data zgłoszenia: 18.12.2014r.)
20.05.2019
3 233260 Sposób wytwarzania biodegradowalnego nośnika działającego
insektycydalnie w stosunku do Alphitobius diaperinus Panzer
K. Bajer, A. Raszkowska-Kaczor, M. Szczepanik
(data zgłoszenia: 21.07.2017r.)
(Współuprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
07.06.2019
4 233687 Modyfikowana kompozycja polimerowa Z. Frąszczak, B. Królikowski
(data zgłoszenia:   21.12.2015r.)
(Współuprawniony: Elektrotechnika TAR Sp. z o. o., Wola Rzędzińska)
22.07.2019
5 233756 Mieszanka do wytwarzania materiałów wibroizolacyjnych do zabezpieczania dróg szynowych i kołowych C. Dębek, J. Adamczyk, J. Targosz
(data zgłoszenia: 18.07.2013r.)
(Współuprawniony: Eko-Kon Sp. z o.o., Bojano)
02.08.2019
6 233998 Wieloelastomerowy kompozyt magnetoreologiczny C. Dębek, P. Skalski
(data zgłoszenia: 29.06.2015r.)
17.09.2019
7 233999 Sposób wytwarzania biodegradowalnej folii porowanej oraz jej zastosowanie A. Raszkowska-Kaczor, A. Stasiek
(data zgłoszenia: 22.05.2017r.)
18.09.2019
8 234363 Mieszanka kauczukowa przeznaczona na spoiwo do łączenia,
zwłaszcza taśm transporterowych
U. Ostaszewska, C. Dębek, J. Jagielski
(data zgłoszenia: 02.06.2017r.)
15.11.2019

 

Urząd Patentowy RP udzielił w 2018 roku na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:
Lp Numer patentu Tytuł Twórcy Decyzja
1 229467 Elektroda urządzenia do rozdziału tworzyw polimerowych metodą elektrostatyczną S. Miszewski,   S. Skotarczak
(data zgłoszenia: 11.12.2014r.)
07.03.2018
2 229474 Zespół urządzenia do rozdziału  tworzyw polimerowych P. Rytlewski,  S. Miszewski,   S. Skotarczak
(data zgłoszenia: 09.02.2015r.)
07.03.2018
3 229468 Elektrody  elektrostatycznego separatora  tworzyw polimerowych P. Rytlewski,  S. Miszewski,   I. Ignaczak
(data zgłoszenia: 23.02.2015r.)
07.03.2018
4 229676 Materiał tłumiący przeznaczony na warstwy tłumiące w linowych pomostach  bezpieczeństwa C. Dębek,  A. Wasilewicz
(data zgłoszenia:   23.10.2013r.)
(Współuprawniony: SADEX  Sp. z  o. o., Rybnik )
23.03.2018
5 229730 Termoplastyczna  farba do zdobienia  szkła H. Kuczyńska,  G. Mann,  E. Langer,  K. Bortel
(data zgłoszenia: 28.04.2014r.)
06.04.2018
6 230257 Sposób modyfikacji estrów kwasów tłuszczowych i gliceryny E. Langer,  M. Lenartowicz-Klik,  K. Bortel,  M. Sosnowska,  K. Wyka
(data zgłoszenia: 21.03.2016r.)
07.06.2018
7 231111 Kompozycja  powłokowa H. Kuczyńska,   E. Langer,  G. Mann,  A. Woźniczka
(data zgłoszenia: 23.10.2014r.)
24.07.2018
8 230918 Sposób wytwarzania polimerowo – mineralnej kompozycji konstrukcyjnej Z. Frąszczak,  B. Królikowski,  A. Buchelt
(data zgłoszenia: 04.04.2014r.)
11.09.2018
9 231393 Sposób wytwarzania folii kompozytu organiczno-ceramicznego o właściwościach piezoelektrycznych oraz kompozyt o właściwościach piezoelektrycznych B. Królikowski, J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska,  A. Cichocki
(data zgłoszenia:   27.03.2013r.) 
(Współuprawniony:  Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)
17.10.2018
10 231459 Sposób otrzymywania kompozytu na bazie granulatów gumowych C. Dębek
(data zgłoszenia:   20.04.2015r.)
08.11.2018
11 231919 Sposób wytwarzania opatrunków medycznych  na bazie pochodnej chityny B. Królikowski,  L. Szuster,  Ł. Wyrębska
(data zgłoszenia:   27.04.2015r.)
20.12.2018

 

Urząd Patentowy RP udzielił w 2017 roku na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:
Lp Numer patentu Tytuł Twórcy Decyzja
1 226393 Katalizator degradacji tworzyw termoplastycznych i sposób jego wytwarzania G.  Rymarz,  E. Gibas, S. Kubica, B. Swinarew, B. Kowalska i inni
(Współuprawnieni:  INSCh  Puławy,  BH Industries  Project Sp. z  o.o., Warszawa)
24.01.2017
2 227232 Urządzenie nacinające S. Miszewski,   S. Skotarczak 06.06.2017
3 227233 Zespół kół nacinających S. Miszewski,   S. Skotarczak, A. Stasiek 06.06.2017
4 227337 Sposób wytwarzania środka biobójczego A. Ilnicka,  J. P. Łukaszewicz,  M. Walczyk,  K. Janczak, R. Malinowski,  A. Richert
(Współuprawniony:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
21.06.2017
5 227972 Zastosowanie termotopliwych i termoplastycznch żywic silikonowych do wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych J. Dul,  G. Parys,  Z.  Pędzich,  D. Bieliński
(Współuprawnieni:  AGH,  Kraków i  Politechnika Łódzka,  Łódź)
19.09.2017
6 229013 Farba dyspersyjna H. Kuczyńska,  E. Kamińska–Tarnawska,  G. Mann,  K. Bortel,  J. Sołtys 05.12.2017
7 229001 Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych S. Miszewski,  Z. Szumski,  M. Błaszkowski 14.12.2017
8 229028 Strefa zasilania wytłaczarki ślimakowej S. Miszewski,  I. Ignaczak, S. Skotarczak 19.12.2017

 

Urząd Patentowy RP udzielił w 2016 roku na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:
Lp Numer patentu Tytuł Twórcy Decyzja
1 223567 Dwumasowe koło zamachowe z elastomerowym tłumikiem drgań skrętnych C. Dębek 22.01.2016
2 223810 Sposób wytwarzania wyrobów chemoodpornych,  zwłaszcza wykładzin R. Kazibudzka, T. Kazibudzki, M.Puchała, S. Kubica, H. Kuczyńska,  K. Mrowiec
(Współuprawniony: Kazibudzka Renata  P.W. EKOTOP, Częstochowa)
16.03.2016
3 224011 Sposób wytwarzania wyrobów chemoodpornych,  zwłaszcza kitów R. Kazibudzka, T. Kazibudzki, M. Puchała, S. Kubica, H. Kuczyńska,  K. Mrowiec
(Współuprawniony:  Kazibudzka Renata  P.W. EKOTOP, Częstochowa)
17.03.2016
4 224129 Układ regulacji jezdnego obrotowo – rewersyjnego zespołu odbierającego S. Skotarczak,  S. Miszewski,  I. Ignaczak 18.04.2016
5 224176 Sposób recyklingu poprodukcyjnych odpadów higienicznych zawierających celulozę A. Stasiek,  J. Dzwonkowski,  D. Łubkowski 17.05.2016
6 224384 Urządzenie do konfekcjonowania taśmy R. Cybulski,  S. Miszewski,  J. Szumny,  S. Skotarczak, I. Ignaczak 14.06.2016
7 224412 Sposób modyfikacji montmorylonitu C. Dębek 21.06.2016
8 224691 Sposób modyfikacji powierzchni cząstek topnika stosowanego do wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych J. Dul, R. Anyszka, Z. Pędzich, D. Bieliński
(Współuprawnieni:  AGH,  Kraków i  Politechnika Łódzka,  Łódż)
08.06.2016
9 224848 Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego     rozdzielania tworzyw sztucznych S. Miszewski, R. Cybulski, M. Błaszkowski 14.07.2016
10 224849 Układ sterowania położenia elektrody w urządzeniu do rozdziału tworzyw sztucznych S. Miszewski,  S. Skotarczak 16.08.2016
11 225093 Urządzenie do zagęszczania materiałów sypkich S. Miszewski, S. Skotarczak, K. Bajer,  A. Stasiek 14.09.2016
12 225135 Elastomerowy materiał  przeznaczony na warstwy tłumiące w linowych pomostach bezpieczeństwa C. Dębek,  A. Wasilewicz
(Współuprawniony: SADEX  Sp. z  o. o., Rybnik)
21.09.2016
13 225538 Linowy pomost bezpieczeństwa z ciernym systemem absorpcji i dyssypacji  energii uderzenia C. Dębek,  A. Wasilewicz
(Współuprawniony: SADEX  Sp. z  o. o., Rybnik)
09.11.2016
14 225648 Sposób wytwarzania granulatu do produkcji polietylenowych folii paroprzepuszczalnych A. Stasiek,  D. Łubkowski,  M. Błaszkowski 01.12.2016
15 225649 Sposób i urządzenie do nasączania i suszenia, zwłaszcza ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału J. Szumny,  S. Miszewski,  R. Cybulski,  S. Skotarczak,  I. Ignaczak 07.12.2016
16 225650 Sposób wytwarzania folii polimerowej do produktów spożywczych B. Królikowski,  J. Dzwonkowski 07.12.2016
17 225651 Trudnopalna  kompozycja  epoksydowa do wytwarzania laminatów epoksydowo-szklanych E.Kicko-Walczak,  M.Rajkiewicz,  G.Rymarz  (Piastów/Gliwice) 12.12.2016
18 225652 Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych M. Błaszkowski,  T. Żuk,  M. Żenkiewicz,  Z. Szumski 15.12.2016
19 225653 Sposób otrzymywania koncentratów cynkonośnych, zwłaszcza ze szlamów pogalwanicznych R. Kazibudzka, T. Kazibudzki, S. Kubica, H. Kuczyńska,  K. Mrowiec
(Współuprawniony:  Kazibudzka Renata  P.W. EKOTOP, Częstochowa)
16.12.2016
20 225733 Ceramizująca  kompozycja silikonowa na osłony przewodów elektrycznych J. Dul,  G. Parys,  Z.  Pędzich,  D. Bieliński,  I.  Porcja, Z. Walkowiak
(Współuprawnieni:  AGH,  Kraków i  Politechnika Łódzka,  Łódź)
02.12.2016

 

Urząd Patentowy RP udzielił w 2015 roku na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:
Lp Numer patentu Tytuł Twórcy Decyzja
1 221475 Głowica wytłaczarska S. Miszewski, Z. Frąszczak, B. Królikowski 22.05.2015
2 222453 Wytłaczarka ślimakowa S. Miszewski, K. Bajer, S. Skotarczak 08.09.2015
3 222692 Sposób wytwarzania granulatu polilaktydowego R. Malinowski, J. Richert, M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, Z. Floriańczyk, A. Plichta 22.10.2015
4 222698 Kompozycja powłokowa na sztywne pianki poliuretanowe E. Langer, H. Kuczyńska, K. Bortel, A. Woźniczka, J. Drobionka, A. Pietrucha, P. Ibosz, I. Konopiata
(Współuprawniony: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe S. i A. Pietrucha, Błaszki)
23.10.2015
5 222564 Kompozycja poliestrowa o ograniczonej palności E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, B. Cichy, M. Stechman 26.10.2015
6 222821 Wytłaczarka ślimakowa J. Stasiek, K. Bajer, A. Stasiek, D. Bajer, S. Miszewski 09.11.2015
7 223404 Sposób wytwarzania bioaktywnej kompozycji polimerowej B. Królikowski, J. Dzwonkowski, K. Janczak 09.12.2015
8 223310 Urządzenie do rozdrabniania, zwłaszcza materiałów gąbczastych J. Szumny, S. Miszewski, I. Ignaczak 11.12.2015
9 223297 Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych J. Dul, R. Anyszka, Z. Pędzich, D. Bieliński
(Współuprawnieni: AGH, Kraków i Politechnika Łódzka, Łódź)
21.12.2015

 

Urząd Patentowy RP udzielił w 2015 roku na rzecz Instytutu prawo ochronne na znak towarowy:
Numer Znak Decyzja
R-276414 słowno – graficzny ELASTOMERY 03.06.2015
Patenty udzielone