Patenty

2022 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Ochrona materiałów gumowych przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zalety wynalazku:

Alternatywa dla importowanych surowców przeciwstarzeniowych.

 

Główne zastosowanie:


Wytłaczarka z indukcyjnym systemem grzewczym pozwala nagrzewać cylinder wytłaczarki nawet do temperatury 600°C w czasie krótszym niż 15 minut. Zastosowanie w uniwersalnych liniach do produkcji filamentu, pracujących
z typowymi tworzywami takimi jak PLA i ABS, oraz wysokotemperaturowymi jak PEEK czy PPS.

Zalety wynalazku:

Znaczne skrócenie czasu nagrzewania cylindra wytłaczarki ze standardowych 1,5 – 2 godzin do 15 minut. Zwiększenie maksymalnej temperatury pracy wytłaczarki z dotychczas osiąganych ok. 400°C do 600°C przy zachowaniu możliwości pracy w niższych temperaturach. Zapewnienie możliwości pracy z materiałami wysokotemperaturowymi już dostępnymi na rynku oraz z innymi opracowanymi w przyszłości.

Główne zastosowanie:

Wytwarzanie folii podatnych na biodegradację w warunkach kompostowania przemysłowego.

Zalety wynalazku:

Tańszy materiał o korzystnych cechach użytkowych w porównaniu do innym kompozytów na bazie polikaprolaktonu.

 

2021 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Poprawa właściwości reologicznych mieszanek kauczuków polarnych oraz odporności na starzenie ich wulkanizatów.

Zalety wynalazku:

Zagospodarowanie surowców wtórnych.

Główne zastosowanie:

Zastosowanie jako warstwa gruntująca na podłoża stalowe.

Zalety wynalazku:

Zaletą jest skład kompozycji, w którym nie ma typowego pigmentu antykorozyjnego czyli fosforanu cynku, a mimo to zapewnia ochronę antykorozyjną podłoża stalowego.

Główne zastosowanie:

Zastosowanie jako warstwa gruntująca na podłoża stalowe.

Zalety wynalazku:

Farba zawiera zmniejszoną ilość cynku, w porównaniu z tradycyjnymi gruntami cynkowymi zapewniając jednocześnie porównywalne lub nawet lepsze właściwwości ochronne.

Główne zastosowanie:

Patent może być wykorzystany do wytwarzania folii piezoelektrycznych przeznaczonych na czujniki dotykowe oraz ruchu, zastępując drogą folię PVDF

 

Zalety wynalazku:

 

Proponowane rozwiązanie jest oparte o łatwo dostępne składniki mineralne oraz poliolefiny krystaliczne (MDPE, HDPE, EW. i-PP) Właściwościami piezoelektrycznymi i dielektrycznymi dorównuje importowanej folii PVDF.

Główne zastosowanie:

Urządzenie do rozdrabniania charakteryzuje się dwustopniowym systemem cięcia. Wyposażone jest w rolki podające materiał w postaci żyłki, który po cięciu wstępnym trafia następnie do głównej komory cięcia.

Zalety wynalazku:

Układ cięcia oparty jest na wymiennych nożach stałych i ruchomych, osadzonych w gnieździe wału. Rozwiązanie to zapewnia niski koszt wymiany pojedynczych ostrzy. Ciekawym elementem urządzenia jest również układ przeniesienia napędu wału tnącego, który zamienia ruch obrotowy silnika w ruch liniowy noży. Geometria noży i sposób cięcia umożliwia granulację elastycznych materiałów przy zachowaniu małej ilości odpadu oraz uniknięciu efektu „szarpania”.

Główne zastosowanie:

Wytłaczarka z indukcyjnym systemem grzewczym pozwala nagrzewać cylinder wytłaczarki nawet do temperatury 600°C w czasie krótszym niż 15 minut. Zastosowanie w uniwersalnych liniach do produkcji filamentu, pracujących
z typowymi tworzywami takimi jak PLA i ABS, oraz wysokotemperaturowymi jak PEEK czy PPS.

Zalety wynalazku:

Znaczne skrócenie czasu nagrzewania cylindra wytłaczarki ze standardowych        

  1. 1,5 – 2 godzin do 15 minut. Zwiększenie maksymalnej temperatury pracy wytłaczarki z dotychczas osiąganych ok. 400°C do 600°C przy zachowaniu możliwości pracy w niższych temperaturach. Zapewnienie możliwości pracy z materiałami wysokotemperaturowymi już dostępnymi na rynku oraz z innymi opracowanymi w przyszłości.

2020 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Produkt może być zastosowany do pakowania np. mebli.

Zalety wynalazku:

Receptura mieszanek może być wykorzystana przez firmy produkujące pianki.

Główne zastosowanie:

Proponowane kompozycje PE/napełniacz mineralny, o strukturze komórkowej zastąpią elementy piezoelektryczne ceramiczne lub z drozszego tworzywa PVDF, jako czujniki biomedyczne lub ruchu. Struktury takie mogą również służyć jako przetworniki ruchu mechanicznego na energię elektryczną i zasilać w ten sposób osobiste aparaty pomiarowe do badania pulsu, monitory serca czy krokomierze.

Zalety wynalazku:

Nowoopracowane kompozycje wykazują podobne włascwości jako powszechnie stosowany PVDF, jednakże są tańsze, wytworzone z powszechnie dostępnych materałów. Ich produkcja jest tania. Zastosowanie do takich kompozycji również innych modyfikowanych poliolefin pozwala na rozszerzenie asortymentu wyrobów o podobnych właściwościach.

Główne zastosowanie:

Wytłaczarka będąca przedmiotem wynalazku jest przeznaczona do przetwarzania odpadów z tworzyw porowatych napełnionych gazem zwłaszcza odpadów pianek. Konfiguracja układu uplastyczniającego umożliwia prowadzenie procesu wyłaczania przy znacznie korzystniejszej intensywności mieszania i uplastycznienia.

Zalety wynalazku:

Konstrukcja układu uplastyczniającego wytłaczarki umożliwia prowadzenie prowadzenia procesu wytłaczania odpadów z tworzyw spienionych przy minimalnej degradacji polimeru, zwiększeniu gęstości przetwarzanego materiału oraz obniżonym zużyciu energii w stosunku do wytłaczarki tradycyjnej.

Główne zastosowanie:

Kompozyt elastomerowy do warstw tłumiących energię uderzenia, zwłaszcza w linowych pomostach bezpieczeństwa stosowanych do zabezpieczenia szybów w górnictwie podziemnym.

Zalety wynalazku:

Opracowano materiał elastomerowy wykorzystujące surowce wtórne służący do wykonania warstw tłumiących energię udarową, instalowanych w unikalnym pomoście zabezpieczającym prace przy pogłębianiu szybów górniczych.

Główne zastosowanie:

Szkło użytkowe, w tym szklanki, kufle itp.

Zalety wynalazku:

Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą adhezją do podłoża bez konieczności stosowania wcześniejszej jego aktywacji. Powłoka wykazuje bardzo dobrą odporność na zmywanie w zmywarkach.

Główne zastosowanie:

Działanie repelentne w stosunku do pleśniakowca lśniowego bytującego w kurnikach i na fermach drobiarskich.

Zalety wynalazku:

Biodegradowalny materiał oparty na naturalnych surowcach, nietoksyczny wobec roslin i zwierząt. Możliwość wykorzystania przez producentów środków owadobójczych.

2019 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Materiał opakowaniowy.

Zalety wynalazku:

Przy wytwarzaniu tego typu materiału nie jest konieczne stosowanie wydłużaczy łańcuchów polimerowych.

Główne zastosowanie:

Paliki, tyczki stosowane w ogrodnictwie czy sadownictwie, masywne wyroby w drogownictwie typu słupki, barierki, podstawy.

Zalety wynalazku:

Wykorzystanie surowców wtórnych pozyskiwanych w procesach recyklingu zużytych i odpadowych wyrobów gumowych, szczególnie rozdrabniania i regeneracji. Produkcja tanich wyrobów z gumy twardej.

Główne zastosowanie:

Działanie repelentne w stosunku do pleśniakowca lśniowego bytującego w kurnikach i na fermach drobiarskich.

Zalety wynalazku:

Biodegradowalny materiał oparty na naturalnych surowcach, nietoksyczny wobec roslin i zwierząt. Możliwość wykorzystania przez producentów środków owadobójczych.

Główne zastosowanie:

Modyfilkowana kompozycja polimerowa wykorzystana została w realizacji projektu firmy Tarel pt:”Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów elektrotechnicznych, szansą na wzrost konkurencyjności Firmy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. nr POIR.03.02.02-00-1140/17

Zalety wynalazku:

Wytworzenie z kompozycji polimerowej wyrobów, głównie elektrotechnicznych, o niższych kosztach, dobrych włąsciwościach użytkowych, szczególnie dotyczy to obniżenia palności i podwyższenia sztywności (zmniejszenie masy wyrobu przy zachowaniu tych samych właściwości wytrzymałościowych.

Główne zastosowanie:

Wibroizolacja dróg szynowych i kołowych nakładana metodą ciągłą.

Zalety wynalazku:

Wykorzystanie materiałów wtórnych pozyskiwanych w procesie recyklingu zużytych i odpadowych wyrobów gumowych. Zastosowanie metody ciągłej aplikacji wibroziolacji dróg szynowych i kołowych z wykorzystaniem materiałów wtórnych.

Główne zastosowanie:

Przemysł samochodowy, lotniczy, szynowy, maszynowy produkcja regulowanych/adaptacyjnych wibroizolacji i damperów oraz zmiennych struktur.

Zalety wynalazku:

Nowy materiał elastomerowy zaliczany do grupy materiałów inteligentnych. Umożliwia otrzymywanie wyrobów elastomerowych o zmiennej, sterowanej charakterystyce.

Główne zastosowanie:

Folia może być zastosowana do produkcji opakować do żywności.

Zalety wynalazku:

Możliwość wykorzystania przez firmy produkujące opakowania do produktów spożywczych.

Główne zastosowanie:

Spoiwo do łączenia taś transporterowych.

Zalety wynalazku:

Większa siła połączenie materiałów w stosunku do sił połączenia obecnie stosowanych.

2018 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Element wykorzystywany w urządzeniu do rozdziału tworzyw polimerowych.

Zalety wynalazku:

Geometria elementu pozwalająca na uzyskanie bardziej efektywnych rezultatów procesu rozdziału metodą separacji elektrostatycznej.

Główne zastosowanie:

Wykorzystanie procesu separacji elektrostatycznej, jako metody sortowania mieszanin polimerowych materiałów różniących się właściwościami fizycznymi lub chemicznymi.

Zalety wynalazku:

Możliwość separacji elektrostatycznej mieszanek polimerowych o różnych właściwościach.

Główne zastosowanie:

Geometria elementu pozwalająca na uzyskanie bardziej efektywnych rezultatów procesu rozdziału metodą separacji elektrostatycznej.

Zalety wynalazku:

Możliwość separacji elektrostatycznej mieszanek polimerowych o różnych właściwościach.

Główne zastosowanie:

Materiał elastomerowy do tłumienia energii udarowej, dedykowany na warstwy międzysieciowe w pomostach bezpieczeństwa stosowanych w górnictwie.

Zalety wynalazku:

Elastomer otrzymany głównie z surowców wtórnych, pozyskanych w proc es ie recyklingu.

Główne zastosowanie:

Termoplastyczna farba stosowana jest zdobienia szkła użytkowego.

Zalety wynalazku:

Zaletą wynalazku jest uzyskanie kompozycji powłokowej zapewniającej uzyskanie powłok o bardzo dobrej adhezji do podłoża szklanego i bardzo dobrej odporności na zmywanie w zmywarkach.

Główne zastosowanie:

Głównym zastosowaniem nowych produktów jest uplastycznianie poli(chlorku winylu) oraz innych tworzyw polimerowych.

Zalety wynalazku:

Zaletą wynalazku jest możliwość zastosowania surowców odnawialnych do otrzymywania nowych produktów. Metoda pozwala na otrzymanie produktów o zróżnicowanej strukturze.

Główne zastosowanie:

Głównym zastosowaniem jest mas kowanie rys oraz wykonywanie domalowań na meblach, stolarce okiennej i drzwiowej.

Zalety wynalazku:

Zaletą wynalazku jest uzyskanie bardzo dobrej przyczepności do tworzyw i innych podłoży na jakie jest stosowane, bardzo dobrej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Wyrób jest również szybkoschnący, łatwy w aplikacji.

Główne zastosowanie:

Możliwości zastosowania perlitu jako napełniacza do powszechnie stosowanych termoplastycznych tworzyw konstrukcyjnych, takich jak polietylen małej i dużej gęstości, polipropylen, polistyren, poli(tereftalanetylenu) oraz poliamid.

Zalety wynalazku:

Przeprowadzone badania wykazały, że kompozycje wytwarzane z użyciem tworzyw poliolefinowych napełnionych perlitem według wynalazku stanowią materiał konstrukcyjny o nowej jakości, który może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach techniki, a za tym w różnych gałęziach gospodarki.

Główne zastosowanie:

Zastosowanie na elementy piezo sensorów ruchu np. dla medycyny, s portu itp. Zastępują elementy piezo elektryczne-ceramiczne.

Zalety wynalazku:

Struktura elastyczna, przybiera dowolne kształty, wytrzymała mechanicznie, łatwo wymienna.

Główne zastosowanie:

Sposób otrzymywania materiałów elastomerowych, do tłumienia drgań, o regulowanej sztywności, bazujący na wykorzystaniu materiałów wtórnych, przeznaczonych głównie do wibroizolacji dróg szynowych i kołowych.

Zalety wynalazku:

Elastomer otrzymany głównie z surowców wtórnych, pozyskanych w procesie recyklingu.

Główne zastosowanie:

Zastosowany środek jest składnikiem opatrunków pochodzenia naturalnego, jako kopoliester dibutyrlochininy. Natomiast na włókninę zastosowano włóknisty polipropylen nasycony roztworem DBC i prasowany.

Zalety wynalazku:

Stosowanie opatrunków przyspiesza gojenie ran, odbudowę tkanek, a ponadto posiada właściwości bioaktywne.

2017 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

O trzymane wyroby polimerowe będą ulegać przyspieszonej, a zarazem kontrolowanej w czasie degradacji, natomiast obecność katalizatora spowoduje, że pod wpływem naturalnych czynników, takich jak temperatura, promeniowanie ultrafioletowe, światło słoneczne, nastąpi defragmentacja polimeru, a następnie naturalne czynniki mikrobio-logiczne spowodują dalszy rozkład tworzywa do substancji nieszkodliwych dla środowiska. Zatem katalizator wykorzstywany może być np. we wszystkich materiałach opakowaniowych w przypadku których ważne jest przyspieszenie ich degradacji i odciążenie środowiska od zalegających tworzyw sztucznych.

Zalety wynalazku:

Sposób otrzymywania złożonego katalizatora degradacji tworzyw termoplastycznych (otrzy-mywany w jednym procesie technologicznym). Ponadto zaletą złożonego katalizatora według wynalazku jest także, to, że dodatek tego katalizatora nie utrudnia normalnego procesu przetwórstwa tworzyw termoplastycznych przez wytłaczanie, wtrysk, formowanie folii prowadzonego w zakresie temperatur 130–250°C, w typowych urządzeniach.

Główne zastosowanie:

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie nacinające przeznaczone do pracy w linii technologiczno – produkcyjnej i służące do nacinania na równe odcinki profilu wytłoczonego z tworzyw termoplastycznych, do wytwarzania linki pływającej zawierającej wewnątrz wzmocnienie w postaci co najmniej jednej nitki.

Zalety wynalazku:

Urządzenie nacinające jest zbudowane osłoniętego korpusu oraz napędu. Korpus urządzenia stanowią płyty połączone przy pomocy skręconych śrubami walcowych czopów. Do płyt przymocowane są tuleje, w których znajdują się łożyska. W łożyskach są osadzone wałki z przymocowanymi kołami nacinającymi. Do czopów wałków są zamocowane osiowo współpracujące ze sobą koła zębate przenoszące napęd na oba koła nacinające. Dolny wałek jest napędzany silnikiem z przekładnią przymocowaną do wspornika połączonego z korpusem urządzenia. Górny wałek jest osadzony w tulei rozprężnej.

Główne zastosowanie:

Wynalazek jest elementem roboczym urządzenia nacinającego przeznaczonego do pracy w linii technologicznej do wytwarzania linki pływającej posiadającej wewnątrz wzmocnienie w postaci nitki. Przeznaczony jest do nacinania równych odcinków profilu wytłoczonego z tworzyw termoplastycznych.

Zalety wynalazku:

W rozwiązaniu tak dobrano geometrię kół tnących aby zapewnić rozcięcie profilu z tworzywa na odcinki o równej długości bez naruszania nitki wzmacniającej linki pływającej.

Główne zastosowanie:

Środek może być stosowany jako dodatek biobójczy m. in. do tworzyw sztucznych.

Zalety wynalazku:

materiał na bazie miedzi i materiału węglowego pochodzącego z chityny.

Główne zastosowanie:

Farba jest przeznaczona do malowania ścian, szczególnie elewacji.

Zalety wynalazku:

Farba ta charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, odpornością na szorowanie, odpowiednią lepkością. Zastosowanie naturalnego wypełniacza powoduje obniżenie kosztu wytworzenia farby w stosunku do farb standardowych.

Główne zastosowanie:

Recykling- rozdział zmieszanych tworzyw polimerowych.

Zalety wynalazku:

Realizacja procesu separacji elektrostatycznej w sposób ciągły z możliwością kontroli podstawowych parametrów materiału wejściowego.

Główne zastosowanie:

Przedmiotem wynalazku jest strefa zasilania wytłaczarki ślimakowej, w której zostały zastosowane elementy które wpływają na lepszą efektywność dozowania, transportowania i odgazowania tworzywa.

Zalety wynalazku:

Strefa zasilania wytłaczarki ślimakowej pozwala na efektywne dozowanie tworzywa dzięki zastosowaniu popychacza wymuszanego przez obrót rolki krzywkowej. W przypadku gdy popychacz oddala się od ślimaka tworzywo jest efektywnie pobierane do strefy zasilania, natomiast docisk anie tworzywa przez popychacz do ślimaka, wpływa na efektywność jego transportu do stref sprężania i dozowania wytłaczarki.

2016 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

Główne zastosowanie:

Przedmiotem wynalazku jest układ regulacji jezdnego obrotowo-rewersyjnego zespołu odbierającego do przemieszczania uprzednio uformowanego materiału w postaci rękawa, wykorzystywanego głównie w liniach do wytwarzania wielowarstwowej folii rękawowej z tworzywa sztucznego.

Zalety wynalazku:

Układ według wynalazku zapewnia prostą i skuteczna metodę regulacji położenia koła obrotowo -rewersyjnego zespołu odbierającego stosowanego w liniach do folii rękawowej wielowarstwowej z tworzywa sztucznego.

Główne zastosowanie:

Urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania granulek (peletów) z materialów sypkich.

Zalety wynalazku:

Rozwiązanie według wynalazku pozwala na skuteczne zagęszczenie materiału poprzez zastosowanie odpowiedniej geometrii otworów, elementu tnącego granulki, układu nawilżania i strumienia powietrza, które transportuje granulki z wnętrza walców ząbkowanych do właściwego kontenera przeznaczonego na ich składowanie.

Główne zastosowanie:

Trudno palny materiał elastomerowy na bazie surowców recyklingowych przeznaczony do tłumienia energii udaru, zwłaszcza w górniczych pomostach bezpieczeństwa.

Zalety wynalazku:

Opracowano materiał elastomerowy uzyskany przy dużym udziale surowców wtórnych o obniżonej palności, do zastosowania w górnictwie.

Główne zastosowanie:

Nowe rozwiązanie pomostu bezpieczeństwa dla górnictwa.

Zalety wynalazku:

Kompaktowy pomost bezpieczeństwa o bardzo niskiej zabudowie, umożliwiający przyjęcie energii udaru dla najnowszych wymagań, tj 20Mg przy szybkości około 100m/s.

Główne zastosowanie:

Granulat do produkcji folii paroprzepuszczanej.

Zalety wynalazku:

Granulat umożliwia wytwarzanie paroprzepuszczalnej folii z przeznaczenie do produkcji jednorazowych pieluch i podpasek higienicznych.

Główne zastosowanie:

Istotą wynalazku jest sposób i urządzenie do nasączania i suszenia, zwłaszcza ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału.

Zalety wynalazku:

Rozwiązanie wg wynalazku sposóbu nasączania i suszenia, ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału, polega na tym, że odwijaną z bobiny wstęgę materiału nasącza się w pojemniku wypełninym impregnatem, po czym pomiędzy walcami wyciska się nadmiar impregnatu, następnie poprzez zespół przedmuchujący zdmuchuje się nadmiar impregnatu wypełniającego wolne przestrzenie między włóknami wstęgi, następnie wstęgę materiału o wilgotności względnej poniżej 95% wprowadza się do urządzenia suszącego.

Główne zastosowanie:

Główne zastosowanie – folia PA do pakowania wyrobów kiełbaśniczych przeznaczonych do wędzenia, głównie parówek.Skład kompozycji pozwala na regulowanie przepuszczalności wilgoci i tlenu.

Zalety wynalazku:

Zalety wyrobu – skład folii pozwala na ograniczoną przepuszczalność tlenu a zwiększoną pary wodnej , szczególnie podczas wędzenia, kiedy dym wędzarniczy wchodzi do wyrobu z wilgocią a następnie wilgoć ulega odparowaniu podczas suszenia wyrobów.

Główne zastosowanie:

Recykling- rozdział zmieszanych tworzyw polimerowych.

Zalety wynalazku:

Realizacja procesu separacji elektrostatycznej w sposób ciągły z możliwością kontroli podstawowych parametrów materiału wejściowego.