Polimery biodegradowalne. Zagadnienia wybrane

Redakcja: Jacek Leszczyński
Instytut IMPiB Toruń, 2013
ISBN: 978-83-63555-11-5
Cena 30,00 zł

 

 

 


Spis treści

Biodegradacja – metody i sposoby pomiaru.
Krzysztof Bajer
Biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego z surowców odnawialnych.
Agnieszka Richert
Wybrane metody modyfikacji niektórych właściwości PLA.
Rafał Malinowski
Przegląd literatury dotyczącej procesu porowania PLA.
Andrzej Stasiek
Skrobia jako składnik kompozytów polimerowych.
Maria Rajkiewicz, Karol Niciński
Wykorzystanie teorii Ludwika-Dawidenkowa-Orowana do badań wielokrotnie przetworzonego polilaktydu (PLA).
Rafał Malinowski, Dariusz Łubkowski
Wytłaczanie i termoformowanie PLA.
Józef Richert, Józef Wyderka, Jacek Leszczyński
Biodegradowalne kompozyty polilaktydowe w przemyśle opakowaniowym.
Józef Richert
Zastosowanie materiałów polimerowych w inżynierii tkankowej.
Ewa Kłodzińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimery biodegradowalne. Zagadnienia wybrane