„Polimery dla Biznesu” Nowe czasopismo!

okladka

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników od wielu lat prowadzi aktywną działalność wydawniczą w zakresie publikacji książek i czasopism.

W tym roku rozpoczęliśmy nowy rozdział tej działalności wydając pierwszy numer nowego kwartalnika „Polimery dla Biznesu”.

Dotychczas wydawane w Instytucie czasopisma „Elastomery”, „Przetwórstwo Tworzyw” oraz „Farby i Lakiery”, były stricte naukowymi periodykami. Idąc z duchem czasu i odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe środowiska przemysłowego i biznesowego misją nowego czasopisma jest polepszenie komunikacji między nauką a biznesem.

Naszym celem jest pokazywanie możliwości praktycznego wdrożenia wyników prac naukowych, badawczych i technologicznych Łukasiewicz – IMPiB oraz innych instytutów i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Czasopismo ma charakter branżowy poruszający tematykę: przetwórstwa tworzyw, polimerów, elastomerów/gumy, farb i lakierów, inżynierii materiałowej, mechanicznej, chemicznej, medycznej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, nowych metod i technik badawczych czy urządzeń produkcyjnych.

Kwartalnik otwarty jest na wszelką współpracę naukową i branżową.

Zapraszamy do dzielenia się na łamach naszej gazety historią współpracy na linii biznes-nauka w obszarze: modyfikacji produktowych, nowości, projektów badawczych, wdrożeń.

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej po adresem: https://polimerydlabiznesu.pl/

Zapraszamy do lektury i prenumeraty naszego czasopisma!

„Polimery dla Biznesu” Nowe czasopismo!