Pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Prof. dr. hab. inż. Ludomira Ślusarskiego,
wieloletniego Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu,
współtwórcę i Przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma „Elastomery”.
Pozostanie zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja oraz obecni i byli pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Pożegnanie