Prenumerata

Koszt rocznej prenumeraty czasopisma Elastomery wynosi 360 zł (4 numery)

Na życzenie prześlemy egzemplarze okazowe czasopisma

Bliższych informacji udziela Redakcja:

tel. (0-22) 723-60-25 do 29, wew. 289

fax: (0-22) 723-71-96

e-mail:  u.pawlowska@impib.pl

Formularz zamówienia do pobrania na stronie:
www.elastomery.pl/prenumerata.html

Prenumerata