Przedstawiciel Załogi

W wyniku przeprowadzenia wyborów na Przedstawiciela Załogi Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w dniu 14.07.2017 r. wybrana została: Agnieszka Woźniczka

Przedstawiciel Załogi