MONOGRAFIE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

The problems of nanochemistry for the creation of new materials”  Alexei M. Lipanov, Vladimir I. Kodolov, Stefan Kubica, Gennady E. Zaikov, Toruń 2012

„Badania nowych kompozycji polimerowych z twirzyw termoplastycznych otrzymanych w wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych” Bogusław Królikowski, Torun 2011

„Polimery biodegradowalne. Zagadnienia wybrane” Praca zbiorowa pod red. Jacka Leszczyńskiego, Toruń 2011

Analiza produkcji zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce” Krzysztof Bajer, Torun 2009

MONOGRAFIE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU