Rada Instytutu Sieci

Skład członków Rady Instytutu Sieci

Wykaz członków Rady Instytutu Sieci (w porządku alfabetycznym):

mgr Marek Adamiuk – Polimer Composites Technology Sp. z o.o., Solec Kujawski
prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska, Gdańsk
mgr inż. Jerzy Klimczak – SITPChem, Warszawa
dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu – ŁUKASIEWICZ-IMPiB, Toruń
mgr inż. Jarosław Markowski – Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o. o., Toruń
dr Aneta Raszkowska-Kaczor – ŁUKASIEWICZ-IMPiB, Toruń
dr hab. Piotr Rytlewski, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
dr inż. Tomasz Stawiński – MESKO S.A., Skarżysko-Kamienna
dr inż. Tomasz Żuk – ŁUKASIEWICZ-IMPiB, Toruń

Prezydium Rady Instytutu Sieci:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska, Gdańsk
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu – ŁUKASIEWICZ-IMPiB, Toruń
Sekretarz: dr inż. Tomasz Żuk – ŁUKASIEWICZ-IMPiB, Toruń

 

Rada Instytutu Sieci