Rada Naukowa

Wybory do Rady Naukowej Instytutu IMPiB (dawny IPTS „Metalchem”) I kadencji przeprowadzono w dniu 19 maja 2008 r.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu IMPiB I kadencji w dniu 18 czerwca 2008 r. wybrano Prezydium Rady:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz – UKW Bydgoszcz
Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab.inż. Robert Sikora – Politechnika Lubelska
Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – Instytut IMPiB, OZ Piastów
Sekretarz: mgr inż. Dariusz Łubkowski – Instytut IMPiB Toruń

Członkowie Rady Naukowej

dr Krzysztof Bortel – Instytut IMPiB, OZ Gliwice
inż. Roman Cybulski – Instytut IMPiB Toruń
prof. dr hab. Wojciech Czerwiński – UMK Toruń
prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk – Politechnika Warszawska
dr inż. Zbigniew Frąszczak – Instytut IMPiB Toruń
dr inż. Bogusław Królikowski – Instytut IMPiB Toruń
mgr inż. Helena Kuczyńska – Instytut IMPiB, OZ Gliwice
inż. Jan Mężyński – Instytut IMPiB, OZ Piastów
dr inż. Lucjan Szuster – Instytut IMPiB, OZ Zgierz
dr Karol Niciński – Instytut IMPiB, OZ Piastów
prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz – Instytut IMPiB, OZ Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
mgr Wiesław Sobolewski – Instytut IMPiB, OZ Zgierz
prof. dr. hab. inż. Tomasz Sterzyński – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – COBRO Warszawa
dr inż Małgorzata Zubielewicz – Instytut IMPiB, OZ Gliwice

Rada Naukowa