Redakcja

Mgr Urszula Pawłowska – Redaktor Naczelna

 

Komitet Redakcyjny:

Mgr Urszula Pawłowska – Redaktor Naczelna
Mgr inż. Kazimierz Dąbrowski – Redaktor Merytoryczny
Dr inż. Cezary Dębek – Redaktor Tematyczny
Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Redaktor Tematyczny

Redakcja