Rozdanie nagród XIV edycji konkursu ZG SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020”

W Centrali naszego Instytutu w Toruniu miało miejsce ogłoszenie wyników i rozdanie nagród XIV edycji konkursu ZG SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020”

Obradujący w dniu 20 września 2021 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 roku”, zaproponowane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem dr. inż. Wiesława Krzymienia jednak z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną wręczenie dyplomów i statuetek laureatom konkursu mogło dobyć się dopiero dzisiaj podczas trwającego zebrania Zarządu Oddziału SIMP w Toruniu.

Laureaci z naszego Instytutu zaprezentowali nagrodzone przedsięwzięci techniczne:

  1. Nagroda w kategorii: prace i stanowiska naukowo-badawcze „Opracowanie i budowa laboratoryjnej wanny do separacji tworzyw sztucznych metodą flotacji”. (mgr inż. Paweł Cyprys, Zygmunt Bartnicki, inż. Adrian Bartnicki, inż. Łukasz Borowski)
  2. I Nagroda w kategorii: osiągnięcia wdrożone w przemyśle „Opracowanie i budowa linii technologicznej do produkcji filamentu z wytłaczarką W25i”. (inż. Adrian Bartnicki, Zygmunt Bartnicki, inż. Łukasz Borowski, Roman Plaskiewicz, mgr inż. Stanisław Skotarczak, mgr inż. Paweł Cyprys, Irena Ignaczak, dr inż. Tomasz Żuk, mgr inż. Mariusz Błaszkowski)
  3. III Nagroda w kategorii: osiągnięcia wdrożone w przemyśle „Funkcjonalna linia do produkcji włókniny typu meltblown”. (inż. Adrian Bartnicki, Zygmunt Bartnicki, inż. Łukasz Borowski, techn. Roman Plaskiewicz, mgr inż. Stanisław Skotarczak, mgr inż. Paweł Cyprys, techn. Irena Ignaczak, dr inż. Andrzej Stasiek)

GRATULUJEMY LAUREATOM!

Rozdanie nagród XIV edycji konkursu ZG SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020”