SEMICON

W ramach współpracy z Kujawsko – Pomorską Agencją Innowacji, Instytut IMPiB uczestniczył w Targach SEMICON Europa 2015.

W dniach 6-8 października 2015 r. w Dreźnie odbyły się targi „SEMICON Europa 2015”. SEMICON to wiodące w Europie targi produktów półprzewodnikowych, materiałów i usług. Wielu wystawców prezentowało swoje najnowsze produkty i usługi dla przemysłu półprzewodników. Zróżnicowany asortyment obejmował między innymi obszary tematyczne takie jak: półprzewodniki, nano- i mikroelektronika, fotowoltaika, sprzęt, tworzywa sztuczne, materiały oraz produkcja wyświetlaczy płaskich (flat display).

Celem wyjazdu były m.in.:
– promocja Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
– wyszukanie partnerów do współpracy,
– wzmocnienie i określenie ram dalszej współpracy z Instytutem Fraunhofera,
– zapoznanie się z ofertą prezentowaną podczas targów.

W ramach targów przeprowadzono dziewięć spotkań zorganizowanych na targach SEMICON Europa 2015 r. oraz odbyła się wizyta studyjna w siedzibie Instytutu Fraunhofera IWS.
Nawiązano kontakty z przedstawicielami Instytutów Fraunhofera (EMFT, ISIT, Mikroelektronik, FEP), regionalnymi podmiotami wspierającymi przedsiębiorczość (futureSAX, High-Tech Startbahn Netzwerk, Silicon Saxony, Leibniz-Institut fur polymerforschung Dresden e.V., ) oraz przedsiębiorstwem Dalau Fluoropolymer Produkte.

W rezultacie przeprowadzonych spotkań, które m.in. miały na celu prezentację i promocję Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ustalono że:

1. W zakresie współpracy z przedsiębiorcami:
– należy doprecyzować zakres możliwości wymiany doświadczeń w obszarze prowadzonych badań nad materiałami polimerowymi,
– należy doprecyzować profil i obszar zainteresowań Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz Dalau Fluoropolymer Produkte w zakresie możliwej współpracy gospodarczej,
– należy doprecyzować i określić możliwości zorganizowania wizyty studyjnej zarówno w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu jak i Dalau Fluoropolymer Produkte.

2. W zakresie współpracy z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców:
– należy doprecyzować zakres możliwości wymiany doświadczeń w obszarze działalności zgodnej z profilem Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu z przedsiębiorcami będącymi członkami klastrów Silicon Saxony, futureSAX oraz High-Tech Startbahn Netzwerk,
– należy utworzyć listę przedsiębiorców będącymi członkami klastrów Silicon Saxony, futureSAX oraz HighTech Startbahn Netzwerk podejmujących badania/działalność w podobnym obszarze co Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu w celu nawiązania współpracy gospodarczej,
– należy doprecyzować i określić możliwości zorganizowania wizyt studyjnych zarówno w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu jak i przedsiębiorców będących członkami klastrów Silicon Saxony, futureSAX oraz High-Tech Startbahn Netzwerk podejmujących badania/działalność w podobnym obszarze co Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

3. W zakresie współpracy z instytutami badawczymi:
– umożliwienie wymiany kadry, organizacji szkoleń udoskonalających specjalistyczną kadrę zajmującą się badaniami nad polimerami,
– należy doprecyzować zakres możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze działalności zgodnej z profilem Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
– należy doprecyzować i określić możliwości zorganizowania wizyt studyjnych zarówno w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu jak i w siedzibach Instytutów Fraunhofera (EMFT, ISIT, Mikroelektronik, FEP).

SEMICON