Specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy
Specjalista (pion badawczy)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska: Specjalista (pion badawczy) w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników została wybrana pani Gnus Małgorzata zamieszkała w Zabrzu.

Uzasadnienie: Pani Gnus Małgorzata spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Specjalista (pion badawczy)