Status prawny Instytutu

pdf icon small

Instytut działa na podstawie

 • Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019, poz. 534).
 • Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 12 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych.
 • Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu i nadania mu statutu.
 • Zarządzenia Nr 4/Org/98 Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Toruniu.
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu (Dz. U. Nr 166 poz. 1615).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”, Instytutu Barwników i Produktów Organicznych, Instytutu Przemysłu Gumowego „Stomil” oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych, (Dz. U. z 2007r. Nr 196 poz.1418).

Najważniejsze przepisy obowiązujące w Instytucie

 • Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 30.07.2019 r.

pdf icon small

Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 • Regulamin Organizacyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 15.11.2019 r.,
 • Regulamin Wynagradzania,
 • Regulaminy Pracy,
 • Regulamin Rady Instytutu Sieci,
 • Zarządzenia Dyrektora,
 • Decyzje Dyrektora.

Dane identyfikacyjne

 • Instytut ma osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy i uzyskał w rejestrze przedsiębiorstw numer: KRS 0000856159.
 • Instytut ma w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej statystyczny numer identyfikacyjny: REGON 000044569.
 • Instytut ma numer identyfikacji podatkowej: NIP 879-017-06-91.

 

Status prawny Instytutu