Struktura Organizacyjna Instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
87-100 Toruń
tel. +48 (56) 650 00 44
fax: +48 (56) 650 03 33
centrala +48 (56) 659 84 22-23, 659 84 75
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

ul. Chorzowska 50A
44-100 Gliwice
tel. +48 (32) 231 90 41
fax: +48 (32) 231 26 74
e-mail: gliwice@impib.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

ul. Harcerska 30
05-820 Piastów
tel. +48 (22) 723 60 20
fax: +48 (22) 723 71 96
e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Struktura Organizacyjna Instytutu