Sukces Łukasiewicz – IMPIB w walce ze skutkami pandemii.W wyniku współpracy Łukasiewicz – IMPiB  oraz Łukasiewicz – IBWCh udało się skonstruować, zbudować i uruchomić linie technologiczne produkujące włókninę filtracyjną w technologii melt blown. W ten sposób Inżynierowie i konstruktorzy z Sieci  Badawczej Łukasiewicz, aktywnie włączyli się w walkę ze skutkami pandemii. Projekt ten był realizowany pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa

Produkowana na zainstalowanych liniach technologicznych w Łukasiewicz – IBWCh włóknina stosowana jest jako warstwa filtracyjna w maseczkach medycznych wg normy EN 14683:2019+AC.

Włóknina melt blown posiada optymalne właściwości filtracyjne, co gwarantuje ochronę i komfort pod względem oddychalności i poziomu nietoksyczności.


FB-1_wloknina
Sukces Łukasiewicz – IMPIB w walce ze skutkami pandemii.