System jakości

Certyfikat PCBC

W Oddziale wdrożone są Systemy Jakości zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co gwarantuje rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług.

Certyfikaty:

Certyfikat PCBC Certyfikat IQNet Certyfikat PCA

Oddział posiada również koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu elementami i składnikami wyrobów o przeznaczeniu obronnym lub policyjnym.

System jakości