Unieważnienie 5/GP/10/2011/I

Toruń 29.09.2011r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie ort. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Powlekarki laboratoryjnej albowiem w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Unieważnienie 5/GP/10/2011/I