VI edycja seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania” Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników objął Patronat Honorowy nad seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, które wchodzi w skład cyklu projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych (węgla, wyrobów węglowych, biomasy, RDF-u i SRF-u) oraz ubocznych produktów ich spalania. Przed nami już szósta edycja, która planowana jest na 27 maja 2020 roku w Warszawie. Serdecznie zapraszamy

Najważniejsze zagadnienia seminarium:
• Regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
• Rekomendowane metody zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
• Realizowanie obowiązków zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym
• Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ówZUPS6 • Popioły i żużle po termicznym odzysku energii z odpadów komunalnych
• Metodologia badań i ocena jakości ubocznych produktów spalania, odpadów z odsiarczania etc.
• Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Szczegóły dostępne są na stronie organizatora:
https://cbepolska.pl/pl/vi-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

 

pdfZUPS6_zapowiedź prasowa

 

VI edycja seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania” Warszawa