VI Konferencja Naukowo-Techniczna

icon_pdf_page

MATERIAŁY WĘGLOWE
i KOMPOZYTY POLIMEROWE
USTROŃ – Jaszowiec,  ul. Wczasowa 51
Pensjonat JAWOR
7 – 10 listopada 2011

ORGANIZATORZY:

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Polskie Towarzystwo Węglowe

Sekcja Węglowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

 

W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów, komunikatów oraz prezentację posterów. Prezentowane prace będzie można opublikować w czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Przemysł Chemiczny, Kompozyty ( Composites), Chemik, Polimery (czasopisma punktowane) lub w czasopiśmie zagranicznym. Wybór czasopisma do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

 
TERMINY
 
       15   wrzesień      2011   – zgłoszenie i skrót  wystąpienia (1strona)

         15   październik 2011   –  opłata konferencyjna

 
OPŁATA KONFERENCYJNA
 

1200zł + 23% VAT

800 zł +23% VAT -doktoranci

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, nocleg, wyżywienie, imprezy towarzyszące. Dopłata do pokoju 1-osobowego 100zł.

 

Opłatę należy przekazać na konto:

      Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55

Bank:  BZ WBK SA I/ O w Toruniu

15 1090 1506 0000 0000 5002 0189

 
icon_pdf_page Program konferencji
icon_doc_page Karta uczestnictwa

VI Konferencja Naukowo-Techniczna

MATERIAŁY WĘGLOWE

i KOMPOZYTY POLIMEROWE

USTROŃ – Jaszowiec,  ul. Wczasowa 51

Pensjonat JAWOR

7 – 10 listopada 2011

ORGANIZATORZY: 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 

Polskie Towarzystwo Węglowe 

Sekcja Węglowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 

 CEL KONFERENCJI 

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

 

W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów, komunikatów oraz prezentację posterów. Prezentowane prace będzie można opublikować w czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Przemysł Chemiczny, Kompozyty ( Composites), Chemik, Polimery (czasopisma punktowane) lub w czasopiśmie zagranicznym. Wybór czasopisma do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

 

TERMINY

 

       15   wrzesień      2011   – zgłoszenie i skrót  wystąpienia (1strona)

         15   październik 2011    opłata konferencyjna

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

1200zł + 23% VAT

800 zł +23% VAT -doktoranci

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, nocleg, wyżywienie, imprezy towarzyszące. Dopłata do pokoju 1-osobowego 100zł.

 

Opłatę należy przekazać na konto:

      Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55

Bank:  BZ WBK SA I/ O w Toruniu

15 1090 1506 0000 0000 5002 0189

 

Program konferencji
Karta uczestnictwa

VI Konferencja Naukowo-Techniczna