VI Seminarium Naukowo-Techniczne w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie IMPiB

Fot 1

Dnia 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników odbyło się VI otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w 2018 r. w ramach działalności statutowej”.

Seminarium otworzył Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych – dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu, który powitał obecnych oraz podziękował im za przybycie. Wśród 24 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli przedstawiciele przedsiębiorców z trzech firm sektora MSP oraz pracownicy trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

  1. Ewelina Prosianowska, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Wykonanie wstępnych prób i przygotowanie dokumentacji do złożenia projektu dotyczącego poli(chlorku winylu) przewodzącego prąd”.
  2. dr hab. Rafał Malinowski, prof. Instytutu, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Biotworzywa i materiały biodegradowalne”.
  3. dr inż. Dominik Kowalczyk, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Aktywacja powierzchni wulkanizatów gumowych zwiększająca adhezję bieżnika w oponach bieżnikowanych”.
  4. dr inż. Marzena Nowicka-Nowak, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Badania nad opracowaniem ekologicznych lakierów wodorozcieńczalnych na podłoża drewniane pozwalających na zachowanie naturalnego wyglądu drewna”.
  5. prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Glicerolizaty poliuretanów jako nowe zmiękczacze w elastomerach kauczukowych”.
  6. mgr inż. Jerzy Kozakiewicz, mgr inż. Paweł Stępkowski, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Próby i badania warstwy wierzchniej wybranych materiałów na innowacyjnym stanowisku badawczym do aktywacji, w szczególności przestrzennych wyrobów polimerowych, przy pomocy aktywatorów tradycyjnych oraz 3D”. Referat został uzupełniony o prezentację pracy tego stanowiska.

Na koniec głos zabrał Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych – dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu, który podziękował wszystkim prelegentom za ciekawe referaty oraz wyraził nadzieję, że kolejne spotkania będą równie owocne.

Zorganizowane seminarium było szóstym z cyklu spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Fot 1Fot 2Fot 3Fot 4Fot 5Fot 6

VI Seminarium Naukowo-Techniczne w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie IMPiB