WPŁYW CIEPŁA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ FOLII POLIMEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO FORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Autorzy Marian Żenkiew1cz, STANISŁAW LUTOM1RSKI
Tytuł: WPŁYW CIEPŁA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ FOLII POLIMEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO FORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Streszczenie:

Przedstawiono wpływ jednostkowej energii aktywowania (Ej, regulowanej szybkością przesuwu – tabela (1) folii PP, PS i PET, stosowanych w procesach formowania próżniowego, na wartości kąta zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej i stopnia utlenienia ich warstwy wierzchniej (WW). Kąt zwilżania wodą, formamidem i dijodometanem badano za pomocą goniometru, swobodną energię powierzchniową (SEP) obliczano metodą Owensa – Wendta, a stopień utlenienia (SU) WW badano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Badania wykonywano bądź bezpośrednio po aktywowaniu, bądź pu ogrzaniu aktywowanej folii do temp. ok. 150oC i ochłodzeniu do temp. ok. 23oC. Stwierdzono, że wartości SEP obliczone na podstawie kątów zwilżania wodą i dijodometanem są większe, niż obliczone na podstawie kątów zwilżania formamidom i dijodometanem. Ogrzewanie badanych folii powoduje w każdym przypadku zmniejszenie wartości SEP oraz w niewielkim stopniu zmniejsza SU w przypadku WW folii PP i PS, a nie zmienia tej wielkości w przypadku folii PET.

Opublikowano: Polimery 2006, 51, 5, 442

WPŁYW CIEPŁA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ FOLII POLIMEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO FORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO