Wyjaśnienia do siwz 22.10.2018, nr postępowania 7/ZP-U/TA/2018