Wyjaśnienia do SIWZ nr postępowania 1/GP/12/2011/I

Toruń, dn. 14.11.2011r.

Wyjaśnienia do SIWZ nr postępowania 1/GP/12/2011/I na
Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń  laboratoryjno – biurowych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/GP/12/2011/I  – całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń  laboratoryjno – biurowych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi

Zapytanie 1.
Proszę podać metraż terenów zewnętrznych z podziałem na tereny utwardzone i zielone i z podziałem na zadania?

Odpowiedź 1.
1)    Metraż terenów zewnętrznych:
a)    Tereny utwardzone:
Zadanie A – ok. 5000 m2
Zadanie B –  ok.800 m2
Zadanie C – ok. 3000 m2
Zadanie D – ok. 1500 m 2

b) Tereny zielone:
Zadanie A – ok.  2000 m2
Zadanie B –  ok.600 m2
Zadanie C – ok. 3000 m2
Zadanie D – ok.    800 m 2

Zapytanie 2.
Czy pracownicy ochrony powinni posiadać licencje pracowników ochrony na obiektach w Toruniu? Czy muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego?

Odpowiedź 2.
Pracownicy ochrony nie muszą  posiadać licencji pracowników ochrony na obiektach w Toruniu i  nie musza być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego.

Zapytanie 3.
Czy usługi w obiektach przy ul. Szosa Chełmińska 30 i M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu mają być wykonywane jednoosobowo – tj. na każdym obiekcie jeden pracownik? Czy np.: do sprzątania terenów zew. ma być wyznaczona dodatkowa osoba?

Odpowiedź 3.
Usługi w obiektach przy ul. Szosa Chełmińska 30 i M. Skłodowskiej – Curie 55 w Toruniu mogą być wykonywane jednoosobowo, tj. na każdym obiekcie jeden pracownik.
Nie ma konieczności do sprzątania terenów zew. wyznaczenia dodatkowej osoby.

Zapytanie 4.
Czy obowiązkiem Wykonawcy jest wywóz nagromadzonego śniegu, koszonej trawy i zgrabionych liści?

Odpowiedź 4.
Wywóz nagromadzonego śniegu, koszonej trawy i zgrabionych liści nie należy do obowiązków Wykonawcy.

Zapytanie 5.
Proszę podać metraż okien, z zaznaczeniem, czy jest to pomiar jedno czy dwustronny, z podziałem na budynki?

Odpowiedź 5.
Metraż okien wg pomiaru jednostronnego szacunkowego:
Zadanie A, w budynkach przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 –  ok. 250 m2
Zadanie B –  ok.320 m2
Zadanie C –   ok. 600 m2
Zadanie D –  nie dotyczy

Zapytanie 6.
Czy do mycia okien potrzebny jest specjalistyczny sprzęt – wysięgnik lub alpinista?
Jeśli tak to proszę podać metraż okien do których trzeba użyć specjalistycznych technik?

Odpowiedź 6.
W budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu ok. 50 m2 pow. okien należy myć techniką specjalistyczną.

Zapytanie 7.
Czy Wykonawca będzie miał dostęp do wody na zew.  by podlewać wg wymogów Zamawiającego zieleń?

Odpowiedź 7.
Wykonawca będzie miał dostęp do wody na zewnątrz budynków.

Zapytanie 8.
 Podać ilość pokoi, które należy wyposażyć w odświeżacze powietrza?

Odpowiedź 8
Odświeżacze powietrza powinny być dostarczane do 18 pokoi (dot. Zadanie A)

Zapytanie 9
Jakiego typu należy zastosować papier toaletowy – małe czy duże rolki typu Jumbo?

Odpowiedź 9.
Należy zastosować papier toaletowy standardowe małe rolki, papier biały.

Zapytanie 10.
Jakiego typu ręcznik papierowy należy zastosować tzw. ZZ czy w rolkach?

Odpowiedź 10
 Należy zastosować ręczniki papierowe w rolkach.

Zapytanie 11.
W jakich godzinach ma się odbywać sprzątanie? Czy zamawiający wymaga serwisu dziennego? Jeśli tak, to w których obiektach?

Odpowiedź 11.
Sprzątanie powinno się odbywać w godzinach 10oo-18oo. Zamawiający nie wymaga serwisu dziennego.

Zapytanie 12.
Proszę podać jakie jest zużycie środków higienicznych, ile miesięcznie mydła w płynie, płynu do naczyń oraz ręczników papierowych należy dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Instytutu?

Odpowiedź 12
Zużycie środków higienicznych w sekretariacie nie podlega ewidencjonowaniu, dostarczane jest wg potrzeb przez Wykonawcę.

Zapytanie 13
Proszę o zmianę zapisu umowy paragraf. 8 pkt. 3 ppkt 3:
z: „aktualne licencje pracowników ochrony w zakresie wymaganym przez Zleceniodawcę (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wystąpieniem z żądaniem),”
na: „aktualne licencje pracowników ochrony w zakresie wymaganym przez Zleceniodawcę” – licencje pracowników ochrony są wydawane jednorazowo

Odpowiedź 13
Zamawiający dokonał w dniu 10.11.2011r. odpowiedniej  zmiany w SIWZ w § 8 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), który otrzymał  następujące brzmienie:
„ 3) aktualne licencje pracowników ochrony w zakresie wymaganym przez Zleceniodawcę,”

Zapytanie 14
Proszę o zmianę zapisu umowy paragraf. 8 pkt. 3 ppkt 6:
z: ”aktualne zaświadczenie o niekaralności pracowników zatrudnionych przez Zleceniobiorcę do wykonywania przedmiotu umowy (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wystąpieniem z żądaniem)”
na: „aktualne zaświadczenie o niekaralności pracowników zatrudnionych przez Zleceniobiorcę do wykonywania przedmiotu umowy” – taki dokument jest ważny 6 miesięcy

Odpowiedź 14
Zamawiający wymaga przedstawienia na każde żądanie Zleceniodawcy aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników za przestępstwa umyślne zatrudnionych przez Zleceniobiorcę do wykonywania przedmiotu umowy (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wystąpieniem z żądaniem).

Zapytanie 15
Jaka jest powierzchnia trawników posesji objętej zamówieniem w zadaniu A

Odpowiedź 15
Powierzchnia trawników na posesji przy ul. Szosa Chełmińska 30 wynosi ok. 1000m2, na posesji przy ul. M. Skłodowskiej 55 ok. 8000 m2.

Zapytanie 16
Jaka jest powierzchnia chodników i parkingu posesji objętej zamówieniem w zadaniu A?

Odpowiedź 16
Powierzchnia chodników i parkingu na posesji przy ul. Szosa Chełmińska 30 wynosi ok. 1000m2, na posesji przy ul. M. Skłodowskiej 55 ok. 4000 m 2

Zapytanie 17
Jaka jest powierzchnia okien posesji objętej zamówieniem w zadaniu A?

Odpowiedź 17
 Powierzchnia jednostronna okien posesji objętej zamówieniem w zadaniu A wynosi ok.250 m2.

Zapytanie 18
Czy mycie okien musi odbywać się np. techniką alpinistyczną w zadaniu A?

Odpowiedź 18
W budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu ok. 50 m2 pow. okien należy myć techniką specjalistyczną (nie koniecznie alpinistyczną).

Zapytanie 19
Jaka liczba osób pracuje w budynkach objętych zamówieniem w zadaniu A

Odpowiedź 19
Ok. 60 osób pracuje w budynkach objętych zamówieniem w zadaniu A.

Zapytanie 20
 Ile jest koszy na śmieci w budynkach objętych zamówieniem w zadaniu A?

Odpowiedź 20
W budynkach objętych zamówieniem w zadaniu A znajduje się ok. 40 koszy na śmieci.

Zapytanie 21
Jakiej wielkości worki naśmieci w budynkach objętych zamówieniem w zadaniu A?

Odpowiedź 21
W budynkach objętych zamówieniem w zadaniu A używane są worki 20 i 30l.

Zapytanie 22
Jaki rodzaj powierzchni znajduje się w posesji objętej zamówieniem w zadaniu A?

Odpowiedź 22
W budynkach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 powierzchnie są wyłożone wykładziną dywanową, panele, płytki gress, wykładziny PCV. Na zewnątrz budynków są chodniki  i parking wyłożony płytami betonowymi, trawniki.
W budynkach przy ul. Szosa Chełmińska 30 powierzchnie są wyłożone płytkami gress, klatka schodowa lastryko. Na zewnątrz budynku są chodniki, dojścia  i parking – polbruk, trawniki.

Zapytanie 23
Czy usunięty śnieg, liście należy wywozić?

Odpowiedź 23
Wywóz nagromadzonego śniegu, koszonej trawy i zgrabionych liści nie należy do obowiązków Wykonawcy (liście składane są  do pojemnika podstawionego na posesji).
 
Zapytanie 24
Czy Zamawiający może określić ilość zatrudnionych osób w poszczególnych obiektach wyznaczonych do sprzątania w celu określenia zużycia środków higieny osobistej?

Odpowiedź 24
W poszczególnych obiektach zatrudnionych jest
Zadanie A – ok. 60 osób
Zadanie B – ok. 45 osób
Zadanie C – ok. 56 osób

Zapytanie 25.
Czy Zamawiający może podać w poszczególnych obiektach wielkość dozowników na papier toaletowy i wielkość/rodzaj dozowników na mydło?

Odpowiedź 25.
Wielkość dozowników na papier toaletowy – standardowe małe (na małe rolki), dozowniki na mydło – standardowe małe na mydło w płynie, pojemność ok. 0,5l

Wyjaśnienia do SIWZ nr postępowania 1/GP/12/2011/I