Wyjaśnienia do SIWZ, nr postępowania 3/ZP-U/OT/2020