Wyjaśnienie do SIWZ nr postępowania 1/GP/09/2012/II

Wyjaśnienie do SIWZ nr postępowania 1/GP/09/2012/II na
„DRUKOWANIE CZASOPIS WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW:  „Farby i Lakiery”, „Przetwórstwo Tworzyw”, „Elastomery”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/GP/09/2012/II – DRUKOWANIE CZASOPIS WYDAWANYCH PRZEZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW:  „Farby i Lakiery”, „Przetwórstwo Tworzyw”, „Elastomery” wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.  Czy korekta (sczytywanie tekstów przez korektorkę) będzie się odbywać u Państwa, czy jest po stronie wykonawcy?  
Odp. na pytanie 1. korekta jest wykonywana przez Zamawiającego (Instytut).

Pytanie 2.  Co oznacza sformułowanie: „wydruk gotowych materiałów na foliach”
Odp. na pytanie 2. Powyższe sformułowanie dotyczy ostatniego etapu przed drukiem, czyli naświetlenia klisz.

Wyjaśnienie do SIWZ nr postępowania 1/GP/09/2012/II