Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2/NG/1/2012/II

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wpłynięciu zapytania o następującej treści:

Zapytanie 1

1.      Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie programowalnego elektrometru dostosowanego do pomiarów wysokich rezystancji od 50 Ω do 10e16 Ω?”

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie programowalnego elektrometru dostosowanego do pomiarów wysokich rezystancji od 50 Ω do 10e16 Ω

Zapytanie 2

2.      Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu pomiarowego z komorą dostosowaną do pomiarów próbek tylko o płaskim kształcie i wymiarach maksymalnych: długość:102mm , szerokość:64mm, grubość:3,2mm według normy ASTM D-257?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu pomiarowego z komorą dostosowaną do pomiarów próbek tylko o płaskim kształcie i wymiarach maksymalnych: długość:102mm , szerokość:64mm, grubość:3,2mm według normy ASTM D-257

Zapytanie 3

3.      Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory pomiarowej bez zestawu kalibracyjnego?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory pomiarowej bez zestawu kalibracyjnego

W związku z powyższym Zamawiający wprowadził w SIWZ następujące zmiany:

1.     W pkt III „ Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2,  Część 1 – Aparatura do pomiaru oporności powierzchniowej i objętościowej izolacji

Było:

Aparat do oznaczania rezystywności powierzchniowej i skrośnej tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych wg IEC 60093, ASTM D257
składający się z:

a) programowalnego elektrometru dostosowanego do pomiarów wysokich rezystancji (od 0,01 om do 10e16 Ω)
o charakterystyce:
·  zakresy pomiaru wielkości elektrycznych: – prądu od 1fA do 20mA – napięcia od 10μV do 200V – rezystancji od 50Ω do 10e16Ω – ładunku elektrycznego od 10fC do 2μC,
·  rezystancja wejściowa : 200TΩ,
·  prędkość pomiaru min. 125 odczytów na sekundę
·  wbudowane źródło napięciowe: +/- 1000V
·  rewersyjna metoda pomiaru wysokich wartości rezystancji

b) komory pomiarowej o charakterystyce:
·  możliwość badania przy różnym napięciu: 10, 100,500, 1000 V,
·  zestaw elektrod zgodnych z normą IEC i ASTM, umożliwiający pomiar wyrobów o różnym kształcie (również rury),
·  zestaw kalibracyjny o różnych wartościach rezystywności,
·  nastaw zakresu – automatyczny i ręczny,
·  automatyczne zerowanie.”

Powinno być:

Aparat do oznaczania rezystywności powierzchniowej i skrośnej tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych wg IEC 60093, ASTM D257
składający się z:

a) programowalnego elektrometru dostosowanego do pomiarów wysokich rezystancji (od 50 Ω do 10e16 Ω)
o charakterystyce:
·  zakresy pomiaru wielkości elektrycznych: – prądu od 1fA do 20mA – napięcia od 10μV do 200V – rezystancji od 50Ω do 10e16Ω – ładunku elektrycznego od 10fC do 2μC,
·  rezystancja wejściowa : 200TΩ,
·  prędkość pomiaru min. 125 odczytów na sekundę
·  wbudowane źródło napięciowe: +/- 1000V
·  rewersyjna metoda pomiaru wysokich wartości rezystancji

b) komory pomiarowej o charakterystyce:
·  możliw
ość badania przy różnym napięciu: 10, 100,500, 1000 V,
·  komora dostosowana co najmniej do pomiarów próbek o płaskim kształcie i wymiarach: długość 102mm, szerokość 64mm, głębokość 3,2mm według normy ASTM D-257
·  nastaw zakresu – automatyczny i ręczny,
·  automatyczne zerowanie.”

2.     W SIWZ Załącznik nr 5a Tabela zgodności

Było

Tabela zgodności

Charakterystyka oferowanego aparatu do pomiaru oporności powierzchniowej i objętościowej izolacji

Parametry wymagane przez Zamawiającego

Oferowane parametry *

Aparat do oznaczania rezystywności powierzchniowej i skrośnej tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych wg IEC 60093, ASTM D257

składający się z:

 

a) programowalnego elektrometru dostosowanego do pomiarów wysokich rezystancji (od 0,01 om do 10e16 Ω)

o charakterystyce:
·  zakresy pomiaru wielkości elektrycznych: – prądu od 1fA do 20mA – napięcia od 10μV do 200V – rezystancji od 50Ω do 10e16Ω – ładunku elektrycznego od 10fC do 2μC,
·  rezystancja wejściowa : 200TΩ,
·  prędkość pomiaru min. 125 odczytów na sekundę
·  wbudowane źródło napięciowe: +/- 1000V
·  rewersyjna metoda pomiaru wysokich wartości rezystancji


 

b) komory pomiarowej o charakterystyce:

·  możliwość badania przy różnym napięciu: 10, 100,500, 1000 V,
·  zestaw elektrod zgodnych z normą IEC i ASTM, umożliwiający pomiar wyrobów o różnym kształcie (również rury),
·  zestaw kalibracyjny o różnych wartościach rezystywności,
·  nastaw zakresu – automatyczny i ręczny,
·  automatyczne zerowanie.
 
Okres gwarancji min. 12 miesięcy.


Powinno być:


„Tabela zgodności

Charakterystyka oferowanego aparatu do pomiaru oporności powierzchniowej i objętościowej izolacji

Parametry wymagane przez Zamawiającego

Oferowane parametry *

Aparat do oznaczania rezystywności powierzchniowej i skrośnej tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych wg IEC 60093, ASTM D257

składający się z:

 

a) programowalnego elektrometru dostosowanego do pomiarów wysokich rezystancji (od 0,01 om do 10e16 Ω)

o charakterystyce:
·  zakresy pomiaru wielkości elektrycznych: – prądu od 1fA do 20mA – napięcia od 10μV do 200V – rezystancji od 50Ω do 10e16Ω – ładunku elektrycznego od 10fC do 2μC,
·  rezystancja wejściowa : 200TΩ,
·  prędkość pomiaru min. 125 odczytów na sekundę
·  wbudowane źródło napięciowe: +/- 1000V
·  rewersyjna metoda pomiaru wysokich wartości rezystancji

 

b) komory pomiarowej o charakterystyce:
·  możliwość badania przy różnym napięciu: 10, 100,500, 1000 V,
·  komora dostosowana co najmie do pomiarów próbek o płaskim kształcie i wymiarach: długość 102mm, szerokość 64mm, głębokość 3,2mm według normy ASTM D-257
·  nastaw zakresu – automatyczny i ręczny,
·  automatyczne zerowanie.

Okres gwarancji min. 12 miesięcy.


1.     W rozdziale XIII ust 1 SIWZ jest:

Było:

Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2012r o godzinie 8.00.”

Powinno być:


Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2012r o godzinie 8.00
.”

2.     W rozdziale XIV ust 1 SIWZ jest:

Było:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2012r  godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego  Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna II piętro.”

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2012r  godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego  Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna II piętro.”

W załączeniu tekst jednolity SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2/NG/1/2012/II