XIV Konferencja Naukowo-Techniczna MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE.

W dniach 18-21 października 2022r. odbędzie się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna
MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE.
N A U K A – P R Z E M Y S Ł 2022

Wraz z pozostałymi organizatorami zapraszamy do USTRONIA – Jaszowca.

ORGANIZATORZY:
Polskie Towarzystwo Węglowe
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Kraków
Sekcja Węglowa i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Cel i tematyka konferencji: prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Dalej celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

WAŻNE DATY:
16 września 2022 r. – zgłoszenie
26 września 2022 r. – opłata konferencyjna i skrót wystąpienia

Bieżące informacje znajdziecie Państwo pod linkiem: www.ptw.edu.pl/konferencje

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE.