XV Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe. NAUKA – PRZEMYSŁ’ 2023

W dniach 17-20 października 2023r. odbędzie się XV Konferencja
Naukowo-Techniczna. Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe.
N A U K A – P R Z E M Y S Ł’ 2023

Wraz z pozostałymi organizatorami zapraszamy do Ustronia – Jaszowca.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Węglowe;
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i
Barwników w Toruniu,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra
Biomateriałów i Kompozytów, Kraków
Sekcja Węglowa i Sekcja Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Cel i tematyka konferencji:
Prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie
otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów
polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Dalej celem organizatorów jest
stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji
pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

Bieżące informacje znajdziecie Państwo na http://www.konferencjaptw.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

XV Konferencja Naukowo-Techniczna. Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe. NAUKA – PRZEMYSŁ’ 2023