XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017

pdf

Tegoroczna XVII Konferencja odbyła się pod hasłem „Z gumą przez życie” w Warszawie w gościnnych salach hotelu Gromada
w dniach 21–23 listopada 2017 r.
Patronat honorowy nad konferencją objęli:
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin;
• Ministerstwo Rozwoju;
• Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma Elastomery oraz Polimery i Przemysł Chemiczny…. (więcej w załączonym zbiorze)

pdfKonferencja Elastomery 2017 – sprawozdanie

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017