XXVI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów „MODPOL23”

XXVI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów „MODPOL23” w Karpaczu była doskonałą okazją do zaprezentowania przez dr Katarzynę Janczak referatu pt. „Bioprodukt przyspieszający kompostowanie tworzyw polimerowych”.

Referat został opracowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu Państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju : PROGRAM LIDER XII o nazwie „Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście (POL-KOMP)”

W ramach tego samego projektu zaprezentowane zostały również plakaty pt.

📌 „Kompozycja polimerowa na bazie skrobi z dodatkiem odpadowych produktów rolnych i spożywczych”,

📌 „Badania tworzyw kompostowalnych i biodegradowalnych”.

XXVI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów „MODPOL23”