Zakres działalności

Gromadzimy, opracowujemy, przetwarzamy i udostępniamy informacje z dziedziny chemii i przetwórstwa kauczuków; wykonujemy tematyczne zestawienia dokumentacyjne na zlecenia zewnętrzne.
Biblioteka dysponuje specjalistycznym księgozbiorem zawierającym książki z dziedziny nauk ścisłych oraz technologii przetwórstwa elastomerów, tworzyw i włókien syntetycznych. Ponadto biblioteka prenumeruje czasopisma fachowe – krajowe oraz zagraniczne w językach angielskim i niemieckim:

  • Rubber Chemistry & Technology,
  • KGK – Kautschuk Gummi Kunststoffe,
  • Rubber World,
  • European Rubber Journal.

W Oddziale mieści się redakcja kwartalnika Elastomery – czasopisma o tematyce naukowo-technicznej, które znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 8 punktów za zamieszczoną w nim publikację naukową. Oficjalna strona czasopisma Elastomery: http://www.elastomery.pl

W ofercie handlowej posiadamy również monografie i poradniki („Poradnik technologa gumy”)

Informacji udziela:
mgr Urszula Pawłowska
Tel. (22) 723-60-25 do 29, wew. 289, +48 534-345-150, Fax (22) 723-71-96
e-mail: u.pawlowska@impib.pl

Zakres działalności