Zaproszenie do składania ofert z dn. 11.03.2015r.

ogłoszone w dniu 11.03.2015r. na sukcesywne dostawy aparatury w okresie od 17.03.2015r. do 30.03.2015r.

Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 przewiduje zakup aparatury według  poniższego zestawienia: 

 

L.p.

Nazwa

Ilość sztuk

Dane techniczne

– producent-

1.

Łącznik krańcowy bezpieczeństwa

z kluczem

18

PSBM1K439PW02    Nr kat.  37-CAL4

                                                  -POKÓJ-

2.

Czujnik pojemnościowy

9

VC11RT92410M   -CARLO GAVAZZI- (Eltron)

3.

Przekaźnik kontroli zaniku fazy

9

CZF-310                            -F&F- Pabianice

4.

Moduł bezpieczeństwa

(Preventa safety module)

9

XPSATR11530P
(24VDC, 0…30s)                 -Schneider-

5.

Rozłącznik bezpiecznikowy

9

RBK 00/160A; 690V               -APATOR-

6.

Wkładki topikowe szybkie

27

NH 00-100A   gF                    -APATOR-

7.

Wyłącznik instalacyjny

9

S  303  C-20      20A             -LEGRAND-

8.

Wyłącznik instalacyjny

18

S  301  C-6          6A             -LEGRAND-

9.

Wyłącznik instalacyjny

45

S  301  C-4          4A             -LEGRAND-

10.

Wyłącznik instalacyjny

18

S  301  C-2          2A             -LEGRAND-

11.

Wyłącznik instalacyjny

9

S  301  C-0,5     0,5A            -LEGRAND-

12.

Styki pomocnicze

36

PS 350                                 -LEGRAND-

13.

Rozłącznik bezpiecznikowy VLC do wkładek cylindrycznych 10×38

bez wskaźnika zadziałania wkładki

18

VLC 10×38  1p  (Imax 32A, 1 biegun) 

                                             -ETI POLAM-

14.

Wkładka topikowa systemu C 10×38, ULTRA QUICK, do zabezpieczania diod i tyrystorów

18

CH10UQ/6A/600V aR  (10×38, 6A)

                                             -ETI POLAM-

15.

Wyłącznik silnikowy

9

GZ1-M03;   (0,25…0,4)           -Schneider-

16.

Styki pomocnicze

9

GZ1-AN11                               -Schneider-

17.

Impulsowy zasilacz prądu stałego

9

DRP-240-24      240W;  wy: 24VDC; 10A

                                            -MEAN WELL-

18.

Impulsowy zasilacz prądu stałego

9

DRP-120-24      120W;  wy: 24VDC; 5A

                                            -MEAN WELL-

19.

Elementy kolumny sygnalizacyjnej:

Kolumna sygnalizacyjna SL7 (24 V DC):

Moduł światła ciągłego z diodą LED

Moduł światła ciągłego z diodą LED

Moduł światła ciągłego z diodą LED

Moduł akustyczny

Podstawa z rurą 100mm i stopą

9 kpl

                                                -MOELLER-

SL7-L24-R    (czerwony)

SL7-L24-Y    (żółty)

SL7-L24-G    (zielony)

SL7-AP24

SL7-CB-100

20.

Lampka sygnalizacyjna  LED

9

M22-LH-G  (zielona)                 -MOELLER-

21.

Lampka sygnalizacyjna  LED

9

M22-LH-Y  (żółta)                     -MOELLER-

22.

Lampka sygnalizacyjna  LED

9

M22-L-R  (czerwona)                -MOELLER-

23.

Łącznik mocujący

63

M22-A                                      -MOELLER-

24.

Element z diodą LED

27

M22-LED-G    (24V)                  -MOELLER-

25.

Element z diodą LED

9

M22-LED-W    (24V)                  -MOELLER-

26.

Element z diodą LED

9

M22-LED-R    (24V)                   -MOELLER-

27.

Przycisk bezpieczeństwa

9

M22-PVT                                  -MOELLER-

28.

Szyld do przycisku bezpieczeństwa

9

M22-XBK1                                -MOELLER-

29.

Element stykowy

36

M22-K01                                   -MOELLER-

30.

Element stykowy

27

M22-K10                                   -MOELLER-

31.

Przycisk podświetlany (LED)

9

M22-DL-G  (zielony)                  -MOELLER-

32.

Przycisk podwójny z lampką

9

M22-DDL-GR-GB1/GB0         -MOELLER-

33.

Przycisk podwójny

9

M22-DDL-S-X7/X7                  -MOELLER-

34.

Stycznik

18

LC1-D80 P7      80/125A,   cewka 230V 50Hz

                                                 -Schneider-

35.

Moduł przeciwzakłóceniowy

18

LA4-DE2U                                -Schneider-

36.

Stycznik

18

LP1-K12 10 BD3  12/20A; cewka 24VDC

                                                 -Schneider-

37.

Stycznik

9

LP1-K12 10 P7  12/20A;   cewka 230V 50Hz

                                                 -Schneider-

38.

Moduł przeciwzakłóceniowy

9

LA4-KE1UG                             -Schneider-

39.

Przewód z wtyczką

9

7000080616110150        –SELS-   (MURR)

(kabel, 1,5m, wtyk żeński, prosty, M8, 4pin)

40.

Wentylator z standardowym filtrem

9*

Nr kat. 3243.100  550m3/h; 230V; 50Hz                                                           -RITTA                           

41.

Kratka wylotowa z filtrem

18*

Nr kat. 3243.200                          -RITTAL-

42.

Kratka wylotowa z filtrem

9*

Nr kat. 3237.200                         -RITTAL-

43.

Regulator temperatury

9

Nr kat. 3110.000                        -RITTAL-

44.

Elektroniczny licznik energii elektrycznej do sieci 3-faz. 4przew.

9

PRO 1250D                             -PRO-MAC-

45.

Wyłącznik 3-biegunowy

9

NZMB1-A125    690V  125A 

    Nr zam. 259080                    -MOELLER-

46.

Zespół wyłącznika głównego do

instalacji na ścianie boczn., lewej

9

NZM1-XSR-L               

     Nr zam. 266653                   -MOELLER-

47.

Gniazdo wtykowe (mocow.- TH 35)

18

2P+Z  10/16A, 250V~               -LEGRAND-

48.

Szafa składająca się z :

Konstrukcja szafy sterowniczej

Drzwi pełne dzielone w pionie                                               

Ściany boczne   (1kpl – 2 szt)

Cokół  przód i tył  100mm

Cokół  boki  100mm

9kpl**

 AGMAR :

Nr kat. NG742185 szer:1200 wys:1800 gł:500

Nr kat. NG140218   szer:1200 wys:1800

Nr kat. NG060185   szer:500 wys:1800

Nr kat. NG190021

Nr kat. NG195051  

Lub

RITTAL:

Nr kat. 8285.501 szer:1200 wys:1800 gł:500

Nr kat. 8185.235

Nr kat. 8601.200

Nr kat. 8601.050               

49.

Obudowa AG

9*

DA011040402    400x400x200mm

                         (szer. x wys. x gł.)              -RITTAL-

50.

Skrzynka zaciskowa KL

9*

Nr kat. 1502.510     200x200x120mm

                               (szer. x wys. x gł.)

-RITTAL-

 

Uwaga:

aparatura oznaczona * – Zamawiający dopuszcza produkt innego producenta o jakości i parametrach nie gorszych niż produkty firmy Rittal,

aparatura oznaczona ** – Zamawiający dopuszcza produkt innego producenta o jakości i parametrach nie gorszych niż produkty firmy Agmar – Rittal

Oferta powinna zawierać:

– cenę za poszczególne składniki aparatury uwzględniającą wszelkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego,

– okres gwarancji na poszczególne składniki aparatury,

– termin płatności,

W przypadku zaoferowania w zakresie dopuszczonym przez Zamawiającego aparatury innego producenta niż wskazano w powyższym wykazie należy opisać szczegółowo parametry oferowanej aparatury.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania oferentów do złożenia wyjaśnień.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości bądź z części  zamówienia bez podania przyczyny.

Przy wyborze dostawcy Zamawiający kierował się będzie w szczególności oferowaną ceną na poszczególne składniki aparatury i gwarancją.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru dostawcy należy do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu:

Monika Korzeniewska, m.korzeniewska@impib.pl , tel. (56) 650-00-44

Sławomir Miszewski, s.miszewski@impib.pl, tel. (56) 650-00-44  

Dostawy będą wykonywane sukcesywnie w okresie od 17.03.2015 do 30.04.2015 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia do dnia dostawy do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 tygodnie.

Termin płatności: min. 21 dni po odbiorze przez Zamawiającego, na podstawie faktury dostawcy.

Oferty pisemne prosimy składać do 16.03.2015 roku, godz. 12.00 na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.korzeniewska@impib.pl.

Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert z dn. 11.03.2015r.