Zaproszenie do składania ofert z dn. 26.05.2015r.

na wykonanie 2szt wałów kalandrujących

 

Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział  Przetwórstwa Materiałów Polimerowych z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 2 szt wałów kalandrujących fi 400×700 mm części roboczej.

 

 

 Parametry wału:

– wał dwuścienny ze spiralnym systemem chłodzenia;

– płaszcz zewnętrzny powinien być wykonany z materiału 42CrMo4, hartowany do twardości min. 56± 2 HRC, głębokość hartowania większa niż  3mm

– płaszcz powinien być szlifowany kamieniem, chromowany na grubość min. 120µm, ponownie szlifowany, chłodzony i polerowany do chropowatości równej min. Rmax=0,1-0,2µm (powierzchnia lustrzana).

Zamawiający wymaga aby do wałów w momencie dostawy dostarczono certyfikat z pomiarów twardości wałów wykonanych w co najmniej 16pkt, certyfikat z wyważenia wałów wraz z kartą pomiarową oraz atest materiałowy wałów.

 

Preferowany termin dostawy: do 12 tygodni od dnia zamówienia.

Preferowany termin płatności: min. 14 dni po odbiorze, na podstawie faktury dostawcy.

Oferty pisemne prosimy składać do 28.05.2015 roku na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń lub przesłać mailem na adres:m.korzeniewska@impib.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

– cenę za wykonanie 2 szt wałów kalandrujących fi 400×700 mm części roboczej uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją ewentualnego zamówienia i jego szczegółową specyfikację wałów ,

– termin i warunki płatności,

– okres gwarancji (min. 12 miesięcy),

– termin realizacji.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Monika Korzeniewska, Krzysztof Bajer,m.korzeniewska@impib.pl, tel. (56) 650-03-33 wew. 125

Zaproszenie do składania ofert z dn. 26.05.2015r.