Zawiadomienie 1/GP/12/2011/I

Toruń dnia 2011-11-30


Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


Numer ogłoszenia: 364876 – 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Biuro Ochrony Przedsiębiorstw

MERPOL SP. Z O.O.

ul. Dąbrowskiego 164a

60-594 PoznańWartość oferty brutto: 689 990,04 zł

Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena  (cena 100%)

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

  1. KAROR-BIS SP. Z O.O., ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski – wartość oferty 741 808,08 zł

Oferta otrzymała 93 punktów

  1. Agencja Ochrony Osób i Mienia CEL Sp. z o.o., ul. Nowa Niepodległości 1,       10-566 Olsztyn – wartość oferty 754 792,56 zł

Oferta otrzymała 91 punktów

  1. Konsorcjum Firm DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najśw. Marii Panny 5e, 59-220 Legnica

Przedsiębiorstwo Usługowe Gos-Zec Sp. z o.o., ul. Gdańska 54, 61-016 Poznań    – wartość oferty 827 488,20

Oferta otrzymała 83 punktów

  1. Spółdzielnia Usługowa „PIAST” w Legnicy, ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica – wartość oferty 884 714,40 zł

Oferta otrzymała 78 punktów

  1. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Tryb. – wartość oferty 801 603,72 zł

Oferta otrzymała 86 punktów.

Zawiadomienie 1/GP/12/2011/I