Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (3)

Zamawiający działając na podstawie ort. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp unieważnił postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych albowiem w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (3)